VIVACOM отчита ръст на приходите за първото полугодие на 2017

VIVACOM запазва лидерската си позиция на българския телеком пазар, като отчита най-големи общи приходи в размер от 432 милиона лева към края на първата половина на 2017 г. В сравнение със същия период на миналата година компанията постига увеличение в размер на 2,5 милиона лева. Това сочат обявените днес 08.08 финансови резултати за първата половина на 2017 г.

През първата половина на настоящата година ръст на приходите се наблюдава както в мобилния, така и във фиксирания сегмент, като приходите за първо полугодие на 2017 г. възлизат съответно на 247 милиона лева от мобилни линии и малко над 174 милиона лева от фиксирани линии.

По отношение на мобилните услуги, телекомът вече разполага с пазарен дял от 28,4%. Клиентите на мобилни услуги в края на юни 2017 г. са 3 135 000, докато през същия период на миналата година броят на клиентите в мобилния сегмент е бил със 72 хиляди по-малко.

На пазара на фиксиран интернет VIVACOM отчита тенденция към увеличаване броя на клиентите – от 444 000 абонати за първото тримесечие на 2017 г. до 452 000 в края на второто тримесечие. За сравнение, в края на същия период на 2016 г. броят на клиентите на фиксиран интернет е 411 000.

Финансови резултати на VIVACOM за първата половина на 2017 г.:

За шестте месеца, приключващи на 30 юни Изменение
(в хиляди лева, освен процентите) 2017 2016 (сума) (%)
Общо приходи 432 109 429 616 2 492 0,6
Фиксирани линии 173 520 164 758 8 762 5,3
Мобилни линии 247 472 245 964 1 508 0,6
НУРТС 22 468 22 611 (143) (0,6)
Елиминации (11 350) (3 716) (7 634) 205,4
Коригирана EBITDA 161 179 157 207 3 972 2,5
Виваком 150 911 148 529 2 382 1,6
НУРТС 10 650 8 980 1 669 18,6
Елиминации (382) (302) (80) 26,5
 % Коригирана EBITDA, маржин 37,3 36,6 1 1,9
Мобилни абонати в края на периода 3 135 3 063 72 2,4
% абонати на срочни договори в края на периода 88,0 86,0 2 2,3
Абонати на фиксирана телефония в края на периода 866 987 (121) (12,3)
Абонати на фиксиран интернет в края на периода 452 411 41 10,0
% FTTx в края на периода 53,3 47,8 6 11,5
Покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода 1 098 1 062 36 3,4
Абонати на платена телевизия в края на периода 426 390 36 9,2
% IPTV в края на периода 43,8 39,9 4 10,0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *