70% от домакинствата в Австралия с енергия от ВЕИ

Австралия полага все повече усилия за преминаването към използване на чиста енергия. Секторът за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в страната вече генерира достатъчно електричество за захранването на 70% от домакинствата. Тази цифра ще достигне 90% когато бъдат завършени новите проекти в тази насока започнати през 2016-17. Данните са на Green Energy Markets.

И докато енергията от ВЕИ бележи ръст, тя все още покрива малък дял от общите нужди на страната. Австралия разчита основно на изкопаеми горива за по-голямата част от генерираното електричество, но балансът се променя. Преди 10 години процентът на електричество добито от ВЕИ е съставлявало 7% от енергийния микс, но през изминалия месец е достигнало 18.8%.

Основната част от тази енергия идва от водноелектрически централи (40%) и ветрогенератори (31%), а след тях се нареждат слънчевите панели монтирани на сгради (18%) и едва 2% идват от големи фотоволтаични централи. Последният процент ще се увеличи заради планираните мащабни проекти. Австралия си е поставила за цел достигане на 20% енергия от ВЕИ до 2020, но според Green Markets, този процент ще бъде достигнат още догодина.

Източник: TreeHugger

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *