50% от гледането на телевизия ще бъде от мобилно устройство през 2020

Ericsson представя осмото издание на своя годишен ConsumerLab TV and Media доклад, който разглежда в детайли широкия ръст в гледането на телевизия и видео, както и промените в начина на гледане на съдържание от потребителите.

Въз основа на мащабни медийни проучвания, проведени в рамките на 8 години, Ericsson ConsumerLab прогнозира, че ръстът на услугите за гледане на видео по заявка (VOD) ще продължи до 2020 г., достигайки почти половината от общия брой гледания. 50% от гледането на телевизия и видео ще се случва на екраните на мобилни устройства (таблети, смартфони и лаптопи), което е с 85% повече от 2010 г. насам, като делът само на смартфоните ще бъде близо една четвърт (увеличение с близо 160% от 2010 г. насам). В допълнение, VR е на път да се превърне в основен начин на използване на съдържание, като един от всеки трима потребители ще използва технологията до 2020г.

Гледането на телевизия и видео бележи ръст, но начинът, времето и мястото се променят

Времето, прекарано в гледане на телевизионно и видео съдържание, е достигнало своя пик от 30 часа на седмица, което включва активно гледане на линейна телевизия с програма, интернет услуги на живо и по заявка, свалено и записано съдържание, както и DVD и Blu-ray. Все пак, близо 60% от зрителите днес предпочитат гледането по заявка пред гледането на линейна телевизия с програма, което е с около 50% повече от 2010 г. насам. Средният брой на използваните услуги по заявка се е увеличил от 1.6 на човек през 2012 до 3.8 през 2017 г. Днес 2 от всеки 5 потребители вече използват платени услуги за гледане по заявка на TV и видео, а близо 1/3 (32%) казват, че биха увеличили своя разход за такъв тип услуги през следващите 6-12 месеца. Преносимостта също се превръща във фактор с нарастваща важност, като 1/3 от потребителите искат достъп до съдържание, когато са зад граница.

Гледането през смартфон също продължава да печели позиции. Приблизително 70% от потребителите днес гледат видео през смартфона си – двойно повече от техния брой през 2012 г., като това прави 1/5 от общото TV и видео гледане.

16-19-годишните гледат най-много съдържание в рамките на една седмица (33 часа), като тук се отчита увеличение с почти 10 часа на седмица от 2010 г. насам. И все пак, повече от половината от тази демографска група прекарва времето си в гледане на съдържание по заявка, като над 60% от часовете за гледане на TV и видео, са пред екрана на мобилно устройство.

Откриването на интересно съдържание продължава да е актуално

Резултатите от проучването показват, че когато потребителите разполагат с по-голям достъп от всякога до TV и видео услуги средното време, прекарано в търсене на съдържание, се е увеличило с почти 1 час на ден, което с 13% повече от миналата година насам. Всъщност един от всеки осем потребители вярва, че в бъдеще би се изгубил в огромното количество достъпно съдържание.

Сега, когато потребителското изживяване става все по-фрагментирано, шест от всеки 10 човека определят откриването на съдържание като „много важно“, когато се абонират за нова услуга, докато 70% искат „универсално търсене“, както за TV, така и за видео съдържание.

Изживяването е от значение

Социалните и виртуалните характеристики на VR технологията спомагат да се добави ново стойностно измерение към гледането като изживяване. Тъй като се предвижда до 2020 г. 1/3 от потребителите да използват VR, очакванията са тази технология да изиграе съществена роля в бъдещето на телевизията и видеото.

И все пак, ако интересът на потребителите към VR се увеличи, няколко неща ще трябва да се променят. Близо 55% от планиращите да използват VR устройства биха предпочели аксесоарите към тях да са по-евтини, а почти половината смятат, че трябва да има повече достъпно виртуално съдържание. 1/3 биха проявили по-голям интерес към VR, ако можеха да получат VR пакет от своя доставчик на TV и видео.

Потребителите също така високо ценят качественото изживяване както при гледане, така и при потапяне във виртуалната реалност. Близо ¼ от анкетираните казват, че вече имат достъп до 4K UHD телевизори, а 1/3 планират да закупят.

За доклада

Количествените данни са събрани от 13 държави. Проведени са приблизително 20 000 онлайн интервюта с хора на възраст 16-19 години в Бразилия, Канада, Китай, Германия, Индия, Италия, Русия, Южна Корея, Испания, Швеция, Тайван, Англия и Съединените щати. Всички анкетирани имат широколентов достъп до интернет в домовете си и гледат телевизия или видео най-малко веднъж седмично и почти всички използват интернет ежедневно. Това проучване е представително за над 1 милиард души. Качествените данни са събрани с помощта на задълбочени интервюта, проведени чрез виртуална реалност (VR) с англоговорящи потребители на VR. Тези анкетирани разполагат с няколко устройства и широколентов достъп до интернет.