Porsche намалява CO2 емисиите си чрез промени в логистиката

Porsche обяви, че от 1 януари 2018 железопътният транспорт на завършени автомобили от Корнвестхайм и Лайпциг е захранен с енергия от възобновяеми източници. Производителят на спортни автомобили трансформира железопътната си логистика в изцяло въглеродно неутрален процес. В резултат на това, Porsche ще намали годишните си емисии на CO2 от логистичните си операции с 3%, което се равнява на над 6,000 тона въглероден диоксид.

През годината компанията планира да разшири този тип транспорт, свързвайки товарния порт в Бремерхавен с Корнвестхайм. По този начин процентът на автомобилите транспортирани по релсов път ще достигне 45%. Това ще доведе до допълнително съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 650 тона годишно.

От началото на 2017, компанията започна да събира зелена енергия (добита от вятър, вода и слънце) от всичките си обекти.