Кремиковци и спящите инвеститори

Някога най-големият металургичен завод в България, днес известен само с пустеещите си земи, „Кремиковци“ отдавна не бе привличал вниманието.

В последните месеци обаче бившият металургичен комбинат бе замесен като възможен вариант за новия завод на Фолксваген. Немският гигант търси ново място и то в Източна Европа, където да произвежда част от моделите на Skoda и Seat.

Създаден с решение на ЦК на БКП през 1959г., металургичният комбинат буди множество разногласия:

• За политиците подобен проект ще допринесе за бързото развитие на София;
• За геолозите – подобна локация е безсмислена, поради ниския процент на желязо в рудата в Кремиковското находище;
• За еколозите – гаранция за замърсяване на въздуха, почвите и водите около столицата;

Отдалечеността от пристанища допълнително оскъпява продукцията. Тъй като капацитетът на предприятието е по-голям от възможностите на кремиковското рудно находище се налага вносът на руда от страни от източния блок.

През 1999г. 71% от дружеството са закупено за 1 щатски долар от компанията „Дару металс“. Съгл. приватизационния договор дружеството е трябвало да осигури оборотно финансиране в размер на 20 млн. USD годишно и да поеме задълженията на дружеството.

През 2005г. дружеството е придобито от индийския предприемач Прамод Митал. Под неговото ръководство, дружеството закупува частично заводи в Сърбия и Косово.

За край на дейността може да се счита 15 май 2009г., когато е прекъсната работата на коксохимичния завод.

Следва разпродаването на активите – те са продадени на търг на „Елтрейд Къмпани“ ЕООД, собственост на Бессиън мениджмънт лимитид, със седалище Вирджински острови. През 2015г. активите стават собственост на ПИБ чрез сделка от типа „дълг срещу собстгвеност” за около 270 млн. лева. Съгл. справка от Търговски регистър дружеството има залог на търговско предприятие в Първа Инвестиционна банка, като през дек. 2018г. има частично заличаване на залога върху определени активи на предприятието.

Австрийската връзка

В края на януари тази година пък бе оповестено, че австрийската компания Soravia Real Estate Development е придобила чрез финансов лизинг 40% от земята на Кремиковци от общо 7.7 млн. кв. метра. Детайли относно цената не се упоменават.

Соравия е позната в България с изграждането на „Мегапарк“ и Бизнес център „Лендмарк“. За близо 30 години активност, компанията е завършила общо 570 проекти с площ от 1.6 млн. кв. м. в множество страни.

Придобиването на Кремиковци от австрийския гигант вещае по-светло бъдеще над пустеещите земи. Според инвеститорите Кремиковските терени са уникални със своите напълно изградени за индустриални нужди пътища, жп линии, както и наличието на изградени газопровод и водопровод.

А Фолксваген?

Volkswagen обявиха планове за строежа на нов завод през 2022г. за Шкода извън Чехия, като са проучвани възможности в страни от Източна Европа, сред които попада и България. Очакваните преки инвестиции са в размер на около 1.5 млрд. евро, като подобен завод ще създаде около 5 000 раб. места. Капацитетът на новия завод би бил около 1000 автомобила на ден.

За основни потенциални съперници може да бъдат разглеждани Сърбия и Румъния, като западните ни съседи имат предимство – не са част от ЕС и правителството, за разлика от българското, няма да спазва строгите европейски ограничения за държавни субсидии.

В Сърбия преди няколко дни дори обявиха, че заводът ще бъде изграден на сръбска територия, но от Volkswagen отрекоха подобно твърдение.

Засега ни остава само да се надяваме, че този път усилията на правителството ни и частните инвеститори ще бъдат обединени в една посока – привличането на един от най-големите производители на автомобили в света. Решението за завода се очаква да бъде взето в края на месец април и ако Кремиковци бъде избран това ще допринесе за развитието на българската икономика.

Камен Златанов