Нестле цели постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

Нестле обяви днес амбицията си да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. С климатичните промени пряка връзка има и проблемът с пластмасовите отпадъци. В тази връзка днес Нестле официално откри и Института по опаковъчни науки, който би трябвало да позволи на компанията да ускори внедряване на пазара на функционални, безопасни и екологични решения за опаковки и да се справи с глобалното предизвикателство с отпадъците от пластмасови опаковки.

Компанията ускорява постигането на целите за справяне с пластмасовите отпадъци до 2025 г., както и с промените на климата. Ще бъдат разширени инициативите в селското стопанство, както и засилени действията за опазване на горите чрез презасаждане на дървета и повишаване на биоразнообразието. Компанията използва 100% възобновяема електроенергия в някои от фабриките, складовете, логистичните центрове и офисите на Нестле.

Компанията превръща своите дистрибуторски мрежи и складове в по-ефективни, като оптимизира маршрутите, за да намали разхода на гориво и да намали въглеродните емисии. В топ 100 от центровете за дистрибуция на компанията, емисиите на парникови газове са намалели с близо 40% през последните четири години. Отбелязва се и напредък към постигането на целта за нулево обезлесяване. От 2014 г. намаляването на емисиите на парникови газове в цялата верига на доставки на компанията са се равняват на премахването на 1,2 милиона автомобила от пътя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *