БНБ одобри механизмите за разсрочване на кредити

Преди дни Българската народна банка утвърди предложените от Асоциaцията на банките в България параметри за разсрочване на кредити, във връзка с извънредното положение в страната. Чрез механизма, въведен съгласно препоръките на Европейския банков орган, стана възможно въвеждането на частичен мораториум върху плащания по кредити.

Условията

Мораториумът обхваща всички банкови кредитни задължения без значение дали са на физически или юридически лица, които са били редовно обслужвани или са били в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. За да се възползват от предлаганите облекчения, клиентите е необходимо да заявявят това изрично пред обслужващата ги банка. Крайният срок за входиране на искане за разсрочване е 22.06.2020 г., като е необходимо документално удостоверяване, че кредитополучателя има или очаква да има затруднения при погасяване на задълженията си, свързани с пандемията от Covid-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение. Договорите, предмет на предоговаряне, следва да са сключени не по-късно от 31.03.2020 г.

Механизмите на разсрочване

Предоставени са три механизма на разсрочване, които обхващат инвестиционните и оборотните кредити. Изборът на механизъм за отсрочване на задълженията се извършва по взаимно съгласие на страните.

Механизъм №1 – отсрочване на главница и лихва за период до 6 месеца

Лицата могат да поискат дължимите суми по главница и лихва да бъдат отсрочени за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Използвайки този механизъм, кредитът се удължава с до 6 месеца, спрямо първоначално подписания вариант. Натрупаната за новия период лихва се разпределя на равни части върху вноската.


Механизъм №2 – отсрочване на главница за период до 6 месеца

Лицата избрали този механизъм, могат да разсрочат само главницата за срок до 6 месеца, отново не по-късно от 31.12.2020 г. Срокът на кредита, както в първия механизъм, се удължава с до 6 месеца. През този период кредитополучателите следва да заплащат дължимите лихви.

Механизъм №3 – приложим за револвиращи продукти

По отношение на кредитните линии е предвидена възможност за револвирането им, независимо дали част от дължимите вноски са погасени или не. Предоставена е възможност и да не се формира минимална сума за револвиране на кредитния лимит по кредитните карти, не по-рано от 01.02.2020 г. и не по-късно от 31.12.2020г. При овърдрафтите пък е предвидена възможност дължимата месечна лихва да се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ да бъде отсрочено за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период. В медиите се появи информация, че за три дни от механизмите на разсрочване са се възползвали над 20 000 физически и юридически лица.

Това са само част от възможностите за предоговаряне на кредитите. Банките не са спрели да отпускат заеми и, макар да се забелязват признаци на затягане на мерките за кредитиране, все още съществуват множество възможности за предоговаряне, които банките предлагаха и преди обявяването на извънредното положение.

В допълнение, няма да бъдат откривани производства срещу длъжниците, както и няма да се пристъпва към продажба на имуществото им, докато трае извънредното положение.
Разбира се, кредитополучателите следва да имат предвид, че всяка една от гореизброените промени ще доведе до поскъпване в крайната цена на ползвания кредитен продукт, тъй като за периода на отсрочване ще бъдат начислявани лихви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *