Huawei и българската икономика

Корпоративните гиганти имат ясен и измерим отпечатък върху всяка икономика. Именно такова изследване на компанията Oxford Economics ни разкрива размера на икономическото въздействие на китайската компания Huawei върху Европа. Проучването е на тема „Икономическото въздействие на Huawei в Европа“, а част от него е свързана с приноса на компанията за българската икономика.

0,08%

С размер от 43,8 млн. евро или 0,08% е общият принос на операциите на Huawei в Европа към българския БВП през 2019 г. Приносът на фирмата за българската икономика се е увеличил значително през последните години, отчитайки средногодишен темп на растеж от 10,1% между 2015 и 2019. Компанията също така пряко или косвено е спомогнала за създаването на над 1100 работни места, което се равнява на 0,03% от пазара на труда в България.

Икономическото въздействие на Huawei в България между 2015 и 2019 се изразява и в принос от 39 милиона евро към БВП. Данъчните постъпления пък достигат 32 милиона евро или 0,1% от общите данъчни постъпления за страната.

Поръчките на Huawei от български доставчици са стимулирали допълнителни 1,3 милиона евро данъчни постъпления. В сравнение с 0,8 милиона евро през 2015 г., това представлява средногодишен ръст от 12,7%. Компанията оперира в България от 2004 г.като предоставя услуги за телекоми „до ключ“ – от придобиване на обект до инсталиране на оборудване.

В изследването си, Oxford Economics оценява приноса на компанията в три насоки. Прекият принос на Huawei е генериран посредством оперирането в България, чрез прякото наемане на български персонал и директни данъчни плащания към българската държава. Косвеният принос на фирмата е свързан със закупуването на суровини за стоки и услуги от български доставчици. Индуцираният принос се изразява в това, че Huawei и фирмите от веригата за доставки изплащат възнаграждения, които стимулират допълнителни брутна добавена стойност, заетост и данъци.

№5 в Европа

В допълнение към финансовия принос за отделни държави, последното проучване на Oxford Economics се фокусира и върху европейските изследвания и разработки. Според данните от изследването, Huawei e петият по големина корпоративен инвеститор в научноизследователската и развойна дейност в света, с глобална инвестиция от 12,7 милиарда евро за 2018 г. За 2019 г., в Европа компанията допринася с 16,4 милиарда евро за европейския БВП, като операциите ѝ генерират директен дял от 2,8 милиарда евро.

Пълното проучване „Икономическото въздействие на Huawei в Европа“, включително проучването за България, можете да прочетете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *