ЕС вече използва повече енергия от ВЕИ отколкото от изкопаеми горива

За първи път електроенергията добита от възобновяеми източници (ВЕИ) използвана в ЕС е надвишила тази от изкопаеми горива. Това се е случило през изминалата година, като 38% от енергията идва от ВЕИ, а 37% от изкопаеми горива. Останалата част от енергията е добита от ядрени мощности.

Наскоро ЕС си постави цел да намали на половина емисиите си на въглероден диоксид до 2030 спрямо нивата от 1990. Към 2050 се планира цялостното им премахване. Ръстът на енергията от ВЕИ идва от вятъра и слънцето. При тези сектори се отчита 10% ръст.

Енергията от въглища от друга страна се срива с цели 20%, като тази тенденция до някаква степен се дължи и на използването на природен газ и спадът на използване на електроенергия.

Спад с 10% има и при енергията генерирана от ядрена енергия след спиране на реактори в Германия и Швеция. Очаква се тази тенденция да продължи и през идните години. Отчитайки всички гореизброени фактори през 2020 електричеството на ЕС е с 29% по-чисто спрямо преди пет години.

През 2015 за генерирането на киловат час електричество са отделени 317 грама въглероден диоксид. Сега за киловат час се отделят 226 грама.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *