Защо електрическите генератори са важни за всеки бизнес?

В условията на добре изградена електрифицирана мрежа дори и наличието на краткосрочни смущения в захранването биха се оказали сериозен проблем. Както за отделните домакинства, така и за бизнеса, продължителните прекъсвания биха довели до неблагоприятни последици.

Като собственик или управител на собствен бизнес ваша отговорност е да осигурите последователността на бизнес процесите, дори когато токът спре. В следващите редове фокусираме вниманието върху важността на електрическите генератори за бизнеса, като инструменти за минимизирани негативни последици, породени от липсата на електрозахранване.

Ако все още се колебаете дали си струва да направите подобна инвестиция, тук ви представяме три причини, поради които електрическите генератори са важна част от оборудването на всеки бизнес обект.

Поддържане на производителността

Липсата на електрозахранване може да бъде породена вследствие на различни причини – аварии в електропреносната мрежа, природни бедствия и други. Липсата на информация за това колко време ще продължи спирането на тока заплашва производителността на вашия бизнес. Ето защо, за да продължи безпроблемно вашата работа и за да си спестите евентуални загуби, съвременните електрически генератори биха ви свършили чудесна работа. Наличието на генератор за ток в търговския обект ще продължава да осигурява електричество за изпълнението на вашите дейности до момента, в който електричеството бъде възстановено отново.

Осигуряване на безопасност за персонала и клиентите

В случай че сте собственик на голям търговски обект и токът внезапно спре, това може да доведе до безпокойство сред посетителите и служителите му. Ако обектът ви е на няколко етажа, оборудван е с асансьор, автоматично отварящи се врати и други консуматори на електричество, това допълнително утежнява ситуацията.

За осигуряването на безопасността на всички потърпевши от така създалата се ситуация отново идват електрическите генератори. Те ще продължат да поддържат оптималния работен процес на цялото оборудване и системи. Съвременните генератори имат опцията да се стартират автоматично веднага след като е настъпило прекъсване на електрозахранването, това е т.нар. “режим на готовност”. Поставен на такъв режим, генераторът се включва автоматично.

Постоянен комфорт

Всички системи за осигуряване на комфорт в търговския обект ще продължат да работят, дори и след като токът спре, когато има алтернативен източник на захранване. Благодарение на работата на генератора, в търговските площи ще продължава да се поддържа оптимално ниво на отопление и/или охлаждане. Това може да е бъде от особено значение, в случай че в конкретната сграда се намират сървъри например или друго оборудване, което е чувствително на температурни амплитуди.

Какъв генератор да избера за своя бизнес?

Два са основните фактора, които следва да съобразите в търсенето на генератори за своя бизнес:

  • Мощност

Мощността (количеството електричество, което могат да поддържат) е фактор, който пряко влияе върху крайната цена на електрическите генератори. Колкото по-голяма е мощността на генератора, толкова повече електрически консуматори биха могли да се поддържат от него до възстановяване на нормалната мощност.
Преносимите генератори са с мощност, достатъчна за осигуряване захранването на основни нужди – осветление, малки и по-големи уреди. Стационарните генератори се отличават с по-голяма мощност и са особено ефективни при продължителни прексъвания на електрозахранването.

  • Гориво

Електрическите генератори използват различни горива, най-често това са бензин и дизел. По-високият клас генератори обаче залагат на еко източници на захранване – най-често соларни панели, които съхраняват мощността в батерии, а впоследствие могат да подават електричество дълго време.

Бензиновите преносими генератори са най-евтините на пазара, но при тях следва да се спазват стриктни правила за безопасното им съхранение, тъй като бензинът не е подходящ за продължително складиране. Високото ниво на вредни емисии е друг проблем, свързан с бензиновите електрически генератори.

Дизеловите генератори се характеризират с висока мощност и висока степен на икономичност, за сметка на по-високата си цена обаче. Те отделят по-малко вредни вещества по време на работа, затова са и сред по-предпочитаните днес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *