Зелени 5G мрежи за нисковъглеродно бъдеще, визията на Huawei

Споделете публикацията:

На Глобалния мобилен широколентов форум 2021 г. (MBBF) Райън Динг, изпълнителен директор на Huawei и президент на Carrier Business Group, произнесе реч, озаглавена „Зелени 5G мрежи за бъдеще с ниски въглеродни емисии“. В нея Динг заяви, че 5G се е превърнал в нов двигател за растежа на мобилната индустрия. Той допълни, че за да се адаптира към бързия растеж на трафика на данни, цялата индустрия ще трябва да продължи да се стреми към иновации в захранването, разпределението, използването, управлението и изграждането на по-екологични 5G мрежи с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия.

Според Динг, в страни, където 5G се развива по-бързо, операторите със значителни инвестиции в 5G са отчели забележителна възвръщаемост, но те ще реализират бизнес стойност, само когато процентът на 5G потребителите е достатъчно висок. Когато той достигне праг от 20%, според Динг, ще последва бързо развитие на 5G.

В страни като Китай, Южна Корея и Кувейт операторите побързаха да осигурят пълно покритие в цялата страна, осигурявайки на потребителите постоянен 5G достъп. Те предлагат и гъвкави пакети услуги, които са печеливши както за потребителите, така и за тях самите. В допълнение, тези оператори осигуряват гигабитно изживяване – осезаемо подобрение спрямо 4G – за ускоряване на миграцията на потребителите и развитието на мрежата. В тези страни процентът на 5G потребителите е надхвърлил прага от 20%, задействайки положителен цикъл от ръст на потребителите, възвръщаемост на бизнеса и изграждане на мрежа.

Висококачествените 5G мрежи ще стимулират бързия растеж на мобилния трафик на данни. Смята се, че средният трафик на данни на потребител на месец ще достигне 600 GB до 2030 г. Ако енергийната ефективност на съществуващите мрежи остане непроменена, потреблението на енергия на безжичните мрежи ще се увеличи повече от десет пъти.

Динг заяви, че за да намалят емисиите на парникови газове в индустрията на ИКТ с 45%, операторите ще трябва да се стремят към въвеждане на текущите иновации в захранването, разпределението, използването и управлението, за да изграждат по-екологични 5G мрежи с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия.

Huawei предлага широка гама от продукти и решения, които дават отговор на проблемите с консумацията на енергия на безжичните мрежи. Компанията е разработила решението за захранване iSolar, което обхваща всички сценарии, включително стълбове, обекти, помещения за оборудване. То може да намали използването на електроенергия от мрежи и изкопаеми горива от дизелови генератори и да подобри енергийния микс, който захранва базовите станции.

В заключението на речта си Динг заяви, че Huawei вече е внедрила нисковъглеродни решения в повече от 100 страни, включително Саудитска Арабия, Гърция, Пакистан и Швейцария, като помага на операторите да намалят емисиите на въглероден диоксид с 40 милиона тона. Като водеща компания в комуникационната индустрия, Huawei ще продължи да поставя зеленото развитие в центъра на всичко, което прави, и да разработва иновативни решения за изграждане на по-екологични 5G мрежи с оператори от целия свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.