Брутният външен дълг расте, а новите кредити поевтиняват

Брутният външен дълг в края на октомври 2021 г. достига 41,4 млрд. евро или ръст с малко над 2 млрд. евро спрямо година по-рано. Данните бяха оповестени от БНБ в края на миналата година. Като процентно съотношение обаче дългът е 63,1% от БВП за страната и бележи спад спрямо 64,2% за същия период на предходната година. Това е поради очакван ръст на БВП за периода с 4,37 млрд. евро и достигане на БВП в размер на 65,67 млрд. евро за 2021 г. спрямо 61,33 млрд. евро за 2020 г. по данни на НСИ.

Краткосрочните задължения в края на октомври нарастват до 6,271 млрд. евро и формират 15,1% от брутния дълг. Краткосрочните задължения нарастват в 652 млн. евро спрямо края на октомври. Дългосрочните задължения са 84,9% от всички задължения и възлизат на 35,14 млрд. евро или 53,5% от БВП по предварителни данни.

По-малко дълг в евро

Към октомври, брутните външни задължения деноминирани в евро са 82,9% при 83,6% година по-рано. По предварителни данни вътрешнофирменото кредитиране е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 34,8% към края на октомври и размер от 14,3 млрд. евро. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление е в размер на 8,2 млрд. евро като се увеличава с 216,7 млн. евро спрямо октомври 2020 г.

Кредитирането при нефинансовите предприятия – разнопосочни сигнали

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро договорени в левове се повишава леко с 0,09% и достига 2,95% спрямо месец по-рано, но намалението на годишна база е с 0,5%, когато лихвения процент беше 3,45%. Кредитите над 1 млн. евро, деноминирани в лева намаляват с 0,45% до 2,11% спрямо месец по-рано, но на годишна база намаляват само с 0,10%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро договорени в евро, пък намалява с 0,21% до 2,21% спрямо м. октомври 2021 г., а на годишна база намалението е още по-голямо – 0,51%. Въпреки месечния ръст на лихвения процент с 0,53% за отпуснатите кредити с размер над 1 млн. евро и достигането на му до 2,20%, на годишна база кредитите са по-евтини с 0,24% спрямо година по-рано, когато средният лихвен процент беше 2,44%.

Положителна новина е ръстът на нови кредити за нефинансови предприятия до 1 млн. евро договорени в лева с 13,2% на месечна база и 18,4% на годишна база. Кредитите над 1 млн. евро също нарастват с 9,2% на месечна база и достигат 460,3 млн. евро.

По-евтини кредити и за домакинствата

Средният лихвен процент на кредитите за потребление в левове за домакинствата се понижава с 0,14% до 8,05% на месечна база, докато при жилищните кредити намалява до 2,64%, което е понижение с 0,19% спрямо ноември 2020 г.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление нараства с 3,8% или 22,1 млн. лева и достига 596,2 млн. лева спрямо октомври 2021 г. На годишна база ръстът е 43,4%. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 12,7% до 526,3 млн. лева на месечна база и с 46,5% спрямо ноември 2020г.

Депозитите намаляват

През ноември 2021 г. средният лихвен процент на новите депозити в левове за домакинства нараства с 0,02% и достига 0,09%, като почти се изравнява до нивата на депозитите в евро, които намаляват с 0,37% до 0,10%. За сметка на това обемът на новите депозити намалява с 7,4% на месечна база.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *