Банките с по-добри резултати през 2021 г.

Споделете публикацията:

Печалбата на българските банки за миналата година достига 1,4 млрд. лева., което е с 601 млн. лева повече спрямо 2020 г., сочат данните на БНБ. Ръстът от 73,8% на печалбата е подкрепен от намалението на разходите за обезценка на активи с 282 млн. лева, които възлизат на 594 млн. лева към края на миналата година. Въпреки това, сумата все още е по-малка от предкризисната 2019 г., когато печалбата достигна 1,67 млрд. лева.

Данните са за запазване на тенденцията за ръст  на печалбата, като към януари 2022 г. печалбата е с 31 млн. лева повече спрямо реализираната за същия месец на 2021 г. достигайки 108 млн. лева. Интересно е да се отбележи, че 63% от печалбата (68,6 млн. лева) за януари е концентрирана в петте най-големи банки.

Депозитите, въпреки въведените такси за откриване и реална отрицателна доходност в редица банки, нарастват с 2,1 млрд. лева и достигат до 115,4 млрд. лева. Същевременно, нетната стойност на необслужваните кредити и аванси намалява до 2,6 млрд. лева, като делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите също отчита спад до 3,29% спрямо 3,5% през септември 2021 г.

Сред факторите за увеличението на печалбата са подобряващата се икономическа обстановка и увеличението на таксите, които средно са нараснали с 20% за последната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.