Банките с ръст на печалбата от 24.3% за май

Банките в България отчитат 773 млн. лева печалба до края на май, което представлява ръст от 151 млн. лева (24,3%) повече спрямо година по-рано, отчитат от Българска народна банка. Сред основните причини за ръста на печалбата са посочени нетният лихвен доход и нетният доход от такси и комисиони. Приходите на банките от такси и комисиони нарастват сравнително със същия темп – 23% или 126,8 млн. лева на годишна база, достигайки 685,3 млн. лева към края на май. Това е разбираемо предвид средния ръст на размера на таксите от 20% за миналата годна – увеличението се дължи не толкова на повишена бизнес активност, която да генерира нарастване на приходите, колкото нетния номинален ръст на самите такси.

Банките, от своя страна, продължават да увеличават постепенно размера на начисляваните такси, като се забелязва известна диспропорционалност – част от най-масовите услуги за откриване и поддръжка на сметка в основните банки бележат поскъпване до 20%, а цената за част от предлаганите услуги нараства до 4 пъти, спрямо година по-рано.

Разбира се, клиентите могат да се възползват от сметката за основни операции, чиито такси към момента са едни от най-конкурентните на пазара. Можете да откриете такава сметка във всяка банка. По закон, размерът на основните такси за услугите (определени от БНБ) не трябва да надвишава средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите,  в комбинация с най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

Банките успяват да увеличат и генерираните приходи от лихви – 1,35 млрд. лева към края на май спрямо 1,23 млрд. лева година по-рано.

Спрямо месец по-рано се увеличава и собственият капитал на банките с 66 млн. лева (0,4%), като в края на май достига 16,3 млрд. лева.

Домакинствата започват да теглят част от своите спестявания, сочи статистиката на БНБ. Намалението на депозитната база е в размер на 0,2% или 168 млн. лева по-малко депозити, спрямо година по-рано. При ръст на годишната инфлация от 15,6% към края на май, в комбинация от почти нулеви лихви по депозитите, реалната доходност е отрицателна, което вероятно е накарало част от депозантите да пренасочат своите средства към по-доходоносни продукти или да покрият увеличените си разходи.

Въпреки намалението на гражданските депозитите, общият обем на депозитите се увеличава с 657 млн. лева (ръст от 0,5%), достигайки 121,1 млрд. лева, подкрепен основно от ръст на депозитите на бизнеса с 375 млн. лева на годишна база.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *