Как да модернизираме системите си

Споделете публикацията:

През 2022 година успешно влезе Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), който предвижда изплащането на 260 млн. лв. до края на годината. Той е част от европроектите за технологична модернизация, осигуряващи 50% безвъзмездна помощ в полза на малките и средните предприятия.

Всяка фирма вече може да кандидатства за усвояване на средства, които включват технологична модернизация, управление на информационните и комуникационните технологии, както и стимулиране на ВЕИ производствените процеси, стига да отговаря на необходимите условия за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване по европроекта за модернизация

Процедурата за подпомагане на ефективната модернизация на фирмите вече е обявена от Министерството на иновациите и растежа. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които разполагат с минимум 3 финансови години и са регистрирани не по-късно от 2019 година. Най-ниският допустим нетен приход от продажби е: 210 000 лв. за микропредприятия, 750 000 лв. за малки предприятия и 3 млн. лв. за средни предприятия. Необходимо е също така да са реализирали и нетни приходи от продажби само за 2021г., както следва – 52 000 лв. за микропредприятия, 187 000 лв. за малки и 750 000 лв. за средни предприятия.

Приоритетно финансирането по европроекта се извършва главно на предприятия, развиващи икономическа дейност, свързана с приоритетните национални и регионални сектори, включително:

 • Високотехнологични производства – компютърни и комуникационни технологии, електроника, оптика, лекарствени вещества и продукти;
 • Средно към високотехнологични производства – автомобили, ремаркета, полуремаркета и други ПС, машини и оборудване със общо и специализирано предназначение, химически и електрически продукти;
 • Високотехнологични услуги – дейности в областта на информационните технологии и комуникации, производство на филми, предавания, звукозапис и музика, радио и телевизионна дейност, научни и изследователски програми, развойна дейност, технически анализи и тестове, архитектурна и инженерна дейност;
 • Други – рециклиране, събиране и обезвреждане на отпадъци и материали, възстановяване и други услуги за използване на отпадъците;
 • Регионални сектори с приоритет – производства на тъкани, облекла, обувки, хранителни продукти и напитки, дървен материал за изделия, без мебели, изделия от хартия и картон, печатна дейност, изделия от пластмаса и каучук,

Всяка отговаряща на изискванията фирма може да кандидатства по програмата за модернизация, с цел закупуване на иновативно оборудване, машини и съоръжения, придобиване на нов софтуер, ERP, CRM или MOM/MES системи.

Какъв е размерът на финансирането?

Размерът на помощта е в зависимост от вида на предприятието. Минимално отпусканото финансиране е на стойност 35 000лв. Максималният размер се разпределя, както следва:

 • За микропредприятия – не повече от 100% от нетните приходи от продажби за предходните 3 години или до 180 000лв;
 • За малки предприятия – не повече от 60% от нетните приходи от продажби за предходните 3 години или до 350 000лв;
 • За средни предприятия – не повече от 25% от нетните приходи от продажби за предходните 3 години или до 700 000лв;

Финансирането по европрограмата ще покрива минимум 50% от разходите за изпълнението на проектите. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Какви документи ще ви бъдат необходими?

За да се възползвате от европрограмата за технологична модернизация е необходимо да представите следната документация:

 • Оферти за всяка една инвестиция в активи, с включена цена;
 • Отчет на приходи и разходи и отчет на заетите лица;
 • Счетоводен баланс и политика на предприятието;
 • Справка за дълготрайни активи;
 • Код на основната осъществявана икономическа дейност;

Документите за кандидатстване можете да подадете и в електронен вариант, стига да разполагате с валиден електронен подпис от името на фирмата или представляващото я физическо лице.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *