Yettel обяви своята стратегия за устойчиво развитие 2028

Yettel обяви своята петгодишна стратегия за устойчиво развитие и първи Доклад за устойчивост за 2021 г., с които си поставя измерими цели и предоставя на заинтересованите страни детайлна информация за дългосрочния ангажимент на компанията към устойчиви бизнес практики. Телекомът е изградил своята стратегия в четири стълба:

  • Намаляване на отпечатъка върху околната среда;
  • Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави;
  • Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще;
  • Управление, основано на почтеност и прозрачност.

Докладът за устойчивост на Yettel за 2021 г. е „нулев“, защото показва ангажимента на компанията да отчита публично постигнатите резултати през следващите пет години. Той е изготвен в съответствие с признати рамки за следене на резултатите, включително стандартите на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) 2021, Протокола за парникови газове за обхват на изчисляване и отчитане 1, 2 и 3. Също така стратегията е изготвена и според Целите на ООН за устойчиво развитие (SDG) и  Протокола за парникови газове за обхват на изчисляване и отчитане 1, 2 и 3.

Докладът и стратегията за устойчивост на компанията бяха представени по време на пресконференция, на която специален гост беше Ове Лидстром, директор „Иновации и бизнес развитие“ на Foxway Group – водеща европейска компания в сферата на кръговата икономика. Лидстром сподели повече за историята на устройствата, след като те  бъдат предадени за рециклиране в магазин на Yettel.

Основни акценти на стратегията за устойчивост 2028 г.:

Намаляване на отпечатъка на компанията върху околната среда

• Намаляване на въглеродните емисии на Yettel* в обхват 1, 2, 3.

• Фокусиране върху устройствата за събиране и рециклиране – събиране на поне 127 000 килограма електронни отпадъци до 2028 г.

• Намаляване с 40% на отпадъците от опаковки, генерирани за транспортиране като част от оперативните дейности.

Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави

• Възможности за развитие, изграждане на равнопоставена и мотивираща работна среда за всички служители.

• Жените да заемат 40% от технологичните роли в компанията до 2028 г.

• Всички служители да посветят общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.

• Достигане до 2 500 000 души годишно чрез кампании, които повишават осведомеността по темите за устойчиво развитие.

Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще

• 5G свързаност, която да е достъпна за най-малко 85% от българското население до 2026 г., със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).

• По едно ново технологично решение всяка година в подкрепа на устойчивото развитие на бизнеса и обществото в България.

• Ангажимент за онлайн безопасност и дигитални умения – всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.

• Защитени лични данни и повишена устойчивост на мрежите срещу кибератаки.

Управление, основано на почтеност и прозрачност

• Обучение на 100% от висшето ръководство и 50% от служителите до края на 2023 г. по темите за устойчивото бизнес развитие.

• Разработване на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *