Електронният подпис става все по-популярен

Електронният подпис се превръща в основен начин на удостоверяване на самоличността в най-близкото бъдеще. Тези тенденции в нагласите на обществото бяха обобщени в национално проучване, проведено от Маркет Линкс по поръчка на БОРИКА АД, през месец май 2022 г. сред 628 лица над 18 г., използващи или имащи намерение да използват удостоверителни услуги, по метода на онлайн анкета.

Проучването обхваща двете основни електронни услуги – квалифициран електронен подпис (КЕП) на хардуерен носител, който е добре познат на пазара от близо 20 години и неговият облачен/мобилен вариант, при който идентификацията, подписването и изпращането на документи се случват само с мобилно устройство. Кумулативният резултат на проникването на КЕП и Облачен/Мобилен КЕП е около 15% или между 755 000 и 950 000 души.

Данните сочат, че най-разпространените дигитални услуги сред целевата група са онлайн разплащанията (86%) и електронното банкиране (84%). Тяхното масово приложение се отчита при заявяване на административни е-услуги, както и при онлайн кандидатстване пред банкови или застрахователни институции. Тези тенденции показват високите нива на дигитална култура сред хората, които използват електронен подпис. Анкетираните заявяват, че отново биха подновили или закупили хардуерен електронен подпис (81%) и облачен/мобилен подпис (66 %) през следващите 2 години.

Хардуерният подпис има превес и тежест в професионалната сфера, докато Облачният/Мобилният КЕП се използва основно за персонални цели. Именно поради тази причина и данните отчитат двойно по-често използване на КЕП (30%) веднъж седмично за разлика от Облачен/Мобилен КЕП (15%) за същия период.

Използването на онлайн административни услуги и комуникацията с държавни институции са сред най-силните мотиви, които за момента привличат хората към електронния подпис. Все повече нарастват и желаещите да използват и допълнителни услуги на централната и местна администрация. Над 63% от изследваните мислят, че ако самите държавни институции предлагат отдалечена идентификация и подписване, те биха били по-сигурни. По този начин доверието би се повишило и притесненията на много желаещи да използват електронен подпис и отдалечена идентификация вероятно ще отпаднат. При масово въвеждане на електронни услуги за 77% от запитаните, облачният/мобилният електронен подпис ще е най-логичен и естествен избор за взаимодействие с тези институции.

В проучването 72% от клиентите на облачен/мобилен електронен подпис споделят, че са ползвали услугата при взаимодействие с държавна институция или частна организация, в процес по отдалечена идентификация и подписване на документи.

Данните отчитат още, че 55% от хората нямат никакви притеснения да използват отдалечена идентификация със селфи и снимка на лична карта, а близо 60% дори смятат, че електронният подпис и отдалечената идентификация допринасят за повече сигурност в интернет.

Като най-значими стимули за използването на Облачен/Мобилен КЕП, респондентите изтъкват удобството за подписване през смартфона, без необходимост от допълнително устройство (24%), както и приемливата цена на услугата (17%). Сред бариерите пред употребата на облачен/мобилен подпис са опасенията за сигурността (35%) и изискването за изпращане на селфи и снимка на личната карта (17%).

Бизнес организациите също все по-активно търсят съвременни инструменти за отдалечено привличане и комуникация с клиентите си. Наскоро Банка ДСК анонсира решение за онбординг на бизнес клиенти, без аналог на българския пазар, базирано отдалечена идентификация и подписване от БОРИКА.

Прогнозите на анализаторите сочат, че онлайн услугите ще привличат все по-често хората, заради удобството на отдалечената идентификация и широките възможности за свободен избор. Предимството на дигиталните услуги се оценява високо, тъй като хората могат по всяко време и от всяка точка на света да ползват удостоверителни услуги, да извършват нужните им онлайн справки или разплащания в реално време, без да се съобразяват и да са зависими от работното време на институциите. Като основни стимули за използването на електронния подпис се посочват удобството и бързината, като същевременно се гарантират висока сигурност и надеждност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *