Средно училище в Горна Оряховица се сдоби със сензори за измерване качеството на въздуха

Кампанията “Знаеш ли какво дишаш?” достигна и до СУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица. В учебното заведение бяха монтирани 20 броя сензори за измерване качеството на въздуха в класните стаи и кабинетите.

„Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да се справи с критичния проблем с качеството на въздуха в затворени помещения и неговото въздействие върху здравето и работоспособността на учениците и техните преподаватели. СУ „Вичо Грънчаров” и Кю Онлайн ООД – гр. Русе, в партньорство заедно реализират проекта “По-чист въздух – по-здрави ученици”. Чрез този проект училището прави още една крачка към осигуряването на по-безопасна и по-благоприятна учебна среда.

Основни характеристики на монтираните сензори

3 сензора в 1 предоставят данни в реално време за нива на CO2, влажност и температура. Сензорите използват емотикони и индикатори на светофар, предлагайки удобен и лесен за разбиране интерфейс. За да пестят енергия, сензорите автоматично превключват в режим “Smart Screen”, когато събраните данни остават в съответствие с предишните показания, осигурявайки ефективна работа на сензора.

По-чист въздух – по-здрави ученици

Пътят към реализирането на този проект започва с иновативния подход на директора на училището Нели Атанасова, която търси възможности за подобряване на условията за своите ученици. В началото на тази година училището подготви за кампанията „Чиста околна среда – 2023 г. , тема „Обичам природата – и аз участвам“ , своя проект за поставяне на сензори, който отчитат качеството на въздуха в помещенията, в които учат и пребивават учениците.

Резултатът? Двадесет класни стаи на СУ “Вичо Грънчаров” вече са оборудвани със сензори за качеството на въздуха и с това проектът „По-чист въздух – по-здрави ученици“ намери своята практическа реализация. Интересът на учениците е голям и са налице първите практически мерки за реакция от тяхна страна, когато сензорите за въздуха в класните стаи отчитат повишени стойности.

Училището планира поредица от събития и обучения както за учениците, така и за преподавателите. Тези инициативи имат за цел да повишат осведомеността сред учителите и учениците относно значението на мониторинга на основните параметри на качеството на въздуха като нива на CO2, температура и влажност. Тази осведоменост от своя страна ще доведе до повишен интерес и мотивация на всички в училището да полагат усилия, за да учат и пребивават заедно в по-здравословна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *