Pleggi – подборът на кадри може да бъде лесен като детска игра

В забързаното ни ежедневие понякога си задаваме въпроса по какви критерии са подбирани колегите. Често подборът на кадри губи изключително

Прочети публикацията