Интервю с Technovatorz HHO, финалист в регионалния финал на PowerUP!2020

След българския финал на най-голямото състезание за Централна и Източна Европа за стартъпи „PowerUp!2020“, имахме възможност да направим кратко интервю с един от финалистите – Technovatorz HHO, компания която разработва продукти, базирани на оксиводородна технология, чиято цел е намаляване на вредните емисии при корабите.

Здравейте и поздравления за участието Ви във финала на PowerUP!2020. Разкажете ни малко повече за Вашия продукт и с какво той се отличава от останалите на пазара?

Здравейте, благодарим за интереса към нас. HHO Emission reducer има за цел както да замести изцяло съществуващите системи за намаляване на емисии при корабите, но също така може да подпомага тяхната работа като удължи експлотационния им живот. Системата е разработена да бъде адаптивна към различни видове модификации на двигатели. В момента доусъвършенстваме иновативния ни контролен модул, който ще бъде и основното ни предимство пред конкурентите. Някои от възможностите предоставяни ще са – мониторинг на системата, събиране на данни за отработените газове и количеството гориво, което е било използвано.

Подобно решение намалява емисиите на въглероден диоксид, както и намалява разхода на гориво, какви размери на реализирана икономия може да очакват потребителите при внедряването и ползването на Вашия продукт?

На база данните събрани до момента можем да предложим на клиентите ни намаляване на емисиите с повече от 30% и икономия на гориво в границите между 10-20%.

За колко време средно се изплаща инвестицията в оксиводороден генератор?

Според нашите анализи инвестицията за една система може да се изплати в рамките на 2-3 години в зависимост от цената на горивото и интезнивността на експлоатация на машината.

В период на икономически спад и ниски цени на горивата, очаквате ли спад на интереса към продажбата на HHO генератори?

Възможно е да има спад, но той би бил минимален понеже екологичните норми за отработените газове остават същите и дори стават по-стриктни. Например в корабната индустрия от първи януари влязоха в сила изисквания, които принуждават всеки един кораб да бъде снабден със система за редуциране на емисиите. Добавената стойност, която предлага нашата система, сравнена с други за намаляване на емисии е, че нашата инвестиция има възможност да се изплати във времето, във финансов план е доста по-достъпна и по-лесна за монтаж, тъй като не се изискват сериозни промени по структурата на кораба. Това ни дава увереност, че дори в тази ситуация имаме предимство.

Част от Вашите преки конкуренти предлагат и HHO генератори за леки и товарни автомобили. Вашата стратегия ще включва ли разширение на продуктовото Ви портфолио към сухопътния транспорт или ще концентрирате усилията си единствено към водния транспорт?

Със сигурност в продуктовото ни портфолио ще присъстват и други решения. В момента паралелно работим и върху машина за почистване на въглеродните отлагания в двигателя. Обмисляме също така да разработим и решения за леки и товарни автомобили в бъдеще, които са базирани на нашите технологии за кораби. Но фокусът ни остава в корабната индустрия.

Как виждате развитието на оксиводородната технология. Ще стане ли тя масово решение за намаляване на емисиите във водния транспорт?

Оксиводородната технология има доста предимства и със сигурност ще намира по-широко приложение както във водния транспорт така и във всички други индустрии, в които се използват горивните процеси. „HHO“ технологията подобрява ефективността на изгаряне и намалява емисиите от вредните газове. Вярваме, че нашите продукти ще допринесат за все по-масовото навлизане на тази технология.