80 000 устройства са преминали през рециклиращия център на А1 през първата половина на годината

Тонове пластмаса, силиций, желязо, алуминий, мед, олово и цинк няма да замърсяват околната среда. Това е възможно, тъй като малко

Прочети публикацията