Ученици с нарушено зрение у нас се обучават чрез иновативни технологии на Google

Онлайн обучението вече става много по-достъпно и за учениците със специални образователни потребности (СОП) у нас и техните учители и

Прочети публикацията