Представяне: LG Dual Cool with Air Purification – климатик и пречиствател в едно

През последните години проблемът със замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ), основно през зимата, стана особено сериозен. Той е отчетлив

Прочети публикацията