Мрежа за IoT приложения стартира в България

Днес в София пилотно стартира мрежа за Internet of Things приложения. Столицата ще е един от първите градове в Европа, покрити изцяло от мрежа от типа LoRaWAN и първият с толкова широко покритие на 802.15.4. Проектът се реализира от 6lowpan.io, която е основана от български хардуерни и софтуерни инженери, живеещи в САЩ, Испания и България.

Приложението на новата мрежа може да послужи за оптимизация на услуги и дейности в различни сфери:

– При здравните услуги мрежата може да служи в помощ на възрастни и трудно подвижни хора – за наблюдение на здравното им състояние, за изграждане на система за автоматично уведомяване и напомняне за лекарства, рецепти, паник бутони и други; за осъществяване на двустранна връзка между пациенти и болници.
– Спортни услуги – комбинацията от BLE и LoRaWAN дава възможност за постоянна свързаност към системи за спорт без нуждата от телефон.
– Градска среда – наблюдение на състоянието на градовете: замърсяване на въздуха, температура, улично осветление, сигурност, транспорт и други.
– Земеделие – наблюдение на почва, влажност, състояние на реколтата, автоматизирано напояване, наторяване и т.н.
– Smart grid – връзка между сгради и доставчици на вода, ток, топлинна енергия. Адаптивно подаване на нужните ресурси с цел оптимизация на разходите и намаляване на вредните емисии.
– Digital signage – системи с известяване от типа цифрови надписи: спирки, натоварване на транспортни артерии, температура и т.н.
– Комунални услуги – автоматизирано отчитане на ток, вода, топлинна енергия.
– Автоматизирани сгради и домове – комуникация между свързания гражданин и заобикалящата го среда. Данните се използват за аналитична дейност и автоматично адаптиране към нуждите на човек. През IoT сензорите и данните от тях се постига по-добро качество на живот, по-добър здравен статус, по-ниски разходи и вредни емисии.

В основата на софтуера на 6lowpan.io стои операционна система Linux и мрежовата технология IPv6, а за да осигури поддръжката, надеждността и свързаността, компанията използва собствена компресионната технология. Хардуерът, разработен от стартъпа, осигурява интеграция между основните три протокола в IoT света: BLE (bluetooth low energy) за мрежи от много близко разстояние; 802.15.4 за мрежи от средно разстояние и LoRaWAN за мрежи на големи разстояния.

И трите мрежови протокола са известни с ниската си консумация на енергия и осигуряват непрекъсваема свързаност с обикновени батерии от няколко месеца до няколко години.

Софтуерният подход на 6lowpan.io дава възможност за интеграция с аналитични платформи и такива с изкуствен интелект като IBM’s Watson, Microsoft’s IoT Azure cloud и Autodesk Fusion Connect

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.