Ниско, по-ниско. Лихва по депозит.

По време на криза банките се надпреварват да привлекат парите на своите клиенти чрез високи лихви по депозитите. Лихви от 8% доскоро бяха нещо обичайно за банките. Към момента лихвите по депозити са близо до нулата. С други думи – криза няма. И то не от вчера. Банките вече се надпреварват да дават кредити, защото разполагат с голям наличен паричен ресурс – през януари депозитите на неправителствения сектор достигат почти 68 млрд. лева или повишение с 6.7% за една година. Депозитите на домакинствата са в размер на 45.4 млрд лева. За сравнение – през януари 2009 година привлечените депозити в банковата система са 22.5 млрд. лева.
С други думи – двойно повече средства.

Лихвите са на исторически ниски нива. И въпреки това кредитирането не е толкова голямо, колкото преди финансовата криза. В какво да вложим парите си? За мнозинството най-сигурния начин са депозити в банки.

И това е така – средства до 196 000 лева са гарантирани. Дори банката да изпадне в несъстоятелност (както се случи с Корпоративна търговска банка) влоговете до 196 000 лева бяха гарантирани. И ако преди 4-5 години лихвите бяха достатъчно атрактивни, за да оставите парите си на влог, то днес ситуацията е различна. Макар и да не плащате такса, затова че сте вложили парите си в банка, то най-вероятно и лихвите вече не са причината, която би ви накарала да оставите парите си там.

Къде можете да получите най-много?

Има различни спестовни продукти на българския пазар. Всяка банка е намерила начин освен стандартните депозити, да предложи на българския спестовник и нещо малко по-различно: различаващи се депозити по своята срочност, гъвкавост за довнасяне или теглене, комбинирани продукти със застрахователни полици, с договорни фондове, с възможност за закупуване на опции и мн. други.

В началото бе депозита…

Депозитите, като най-познатия метод за спестяване са предпочитани от българите днес. Въпреки ниската (на практика нулева) лихва, ние все още предпочитаме да оставим парите си да стоят в банка и да не правят нищо. Имайки предвид инфлационната криза в края на миналия век, множеството финансови пирамиди и фалити на банки, е съвсем нормално да не се доверяваме на никнещите като гъби компании, които предлагат да работят с парите ни срещу изкушаваща доходност. В момента на пазара има общо 26 банки и клонове на чуждестранни банки. За малък пазар като българския броят на банките е голям, поради което в сектора през идните години ще се наблюдава консолидация и окрупняване на банковите играчи.

Някой дава ли повече?

Тъй като банките са много, а депозитите още повече, ще направим сравнение на трите най-доходоносни депозита за срок от 1 месец и от 12 месеца.

Българо-американска кредитна банка предлага едногодишен депозит с год. лихва 1.3% . (Продуктът е наречен „Онлайн депозит“. Интересното е че не всеки може да се възползва от този продукт. Първо, откриването му е изцяло онлайн и второ, само нови клиенти за банката могат да се възползват от предложението.)
В топ 3 са още продукти на Инвестбанк („Стандартен депозит“) и Търговска банка Д („Специален VIP депозит“), като изискването за откриване на депозит в Търговска банка Д е средствата да бъдат новопривлечени за банката.

1 месец:

Отново БАКБ е с най-висока лихва по депозит – 0.3% на годишна база, но този депозит е стандартен и няма специфични условия за откриването му.

Ти би ай банк предлагат лихва 0.25%. Интернешънъл асет банк (депозит Златна възраст) заемат третото място с депозит Златна възраст – ако сте пенсионер, можете да се възползвате от този продукт – 0.25% лихва на годишна база.

Скритите условия

Такси и комисиони:

Преди да откриете депозит внимателно проучете всички такси, които може да ви начислят по депозита. По принцип при откриване такса няма (част от банките вече прилагат такси за налични средства по сметка, но само за големи суми ( над 5 млн. Лева). Съпътстващите такси, могат да бъдат наистина високи и да сте на загуба от депозита си.

Преди да депозирате обърнете внимание на:

– такса предсрочно теглене (при депозитите на падеж няма такса, но ако теглите предсрочно таксите могат да бъдат сериозен разход); Допълнително следва да проверите, ако ви се наложи да изтеглите частично средства, дали банката предлага такава възможност.
– лихвени нива при подновяване: ако депозитът е преференциален, лихвата след подновяване ще бъде стандартна. Ако считате, че средствата от депозита може и да не са ви необходими след изтичане на срока, можете да потърсите депозити с нарастваща доходност, разделени на периоди.
– Риск на банката; макар и трудно да може да бъде прогнозиран рискът от фалит на банка, има един ясен и отчетлив признак – ако банката предлага много по-високи лихви по депозити спрямо останалите банки; това е знак, че банката има необходимост от финансов ресурс. Разбира се 196 000 лева са гарантирани, но има вероятност да имате необходимост от средствата си и да не можете да ги получите в необходимия за вас момент.
– Допълнителни изисквания – ако сте избрали комбиниран продукт, трябва да проверите дали с тегленето няма да нарушите условията на комбинирания продукт (понякога има такси от 10-15% при теглене не на падеж);

Разбира се, ако доходите от лихви ви се струват недостатъчни, можете да разгледате и предложенията на дружествата за управление на активи, които предлагат по-добра доходност, или да инвестирате директно средствата си в работеща идея.

Камен Златанов