Пенсионните фондове и тяхната доходност

„Човек и добре да живее се пенсионира“ – така би звучал търговския надпис на хан Омуртаг относно пенсионната реформа в България. Вече 17 години в България съществува нова пенсионноосигурителна система, при която освен държавното осигуряване има и допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Подобна стъпка е необходима и поради застаряването на населението. Очакванията са към 2060 г. един работещ да издържа един пенсионер. Поради подобни прогнози, съчетани с удължаването на средната продължителност на живота, допълнителното задължително пенсионно осигуряване ни гарантира, че поне част от спестяванията ни за пенсия ще останат за нас, тъй като партидите са лични. Държавата се опита да промени това, предоставяйки възможност партидата да бъде прехвърлена във фонд на НОИ. Веднъж прехвърлени обаче средствата не може да бъдат върнати обратно в друг фонд. Интересното беше, че в началото на прехвърлянето над 90% от заявленията бяха от хора, работещи в сектор „Сигурност“.

Фондове за всеки вкус

В момента на българския пазар има 9 универсални пенсионни фонда:

УПФ „Доверие“, УПФ „Съгласие“ , УПФ „ДСК-Родина“, ЗУПФ „Алианц България“, „Ен ЕН УПФ“, УПФ „ЦКБ – Сила“, „УПФ- Бъдеще“, УПФ „Топлина“ и УПФ „Пенсионно-осигурителен институт“. За 2016г. доходността от тях е както следва:

Източник: КФН

УПФ Съгласие е донесъл най-всиока доходност за 2016г. В размер на 6,6% , а най-слаба доходност е реализирал „УПФ Бъдеще“: 1,26%.

Сред причините за нарастване на доходността са: нарастването на цените на акциите на Българската фондова борса, ръст на борсите в Европа (вкл. и ръст на акциите, котирани на Българската фондова борса) и в САЩ.; спад на доходността на депозитите.

Не е за пренебрегване и факта, че фондовете намаляват таксите управление, които прилагат.

Освен универсалния пенсионен фонд, който е задължителен за всички работещи, родени след 1959. има още 3 вида фондове – доброволни пенсионни фондове, професионални пенсионни фондове и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ДСК Родина.

В какво инвестираме?

Никой не очаква от нас да разбираме от акциите и облигациите, в които са инвестирани нашите средства, но може да преглеждаме веднъж годишно експозицията на дружествата, добивайки поне бегла представа за инвестициите.

Полезните стъпки

Преди да изберем фонд можем да проверим за:

1. Крайният собственик на фонда, където са средствата ни.
2. Таксите, които ни събират за управление на средствата, тъй като таксите реално намаляват доходността ни. За УПФ нейният таван за 2017 г. е 4.25%, като в следващите години следва да достигне 3.75%. Повечето дружества са на максимума.
3. Инвестиционния портфейл – има дружества, които залагат на по-голям портфейл от облигации, други предпочитат да увеличат дела си в акции, което допринася за по-голям риск и по-голяма доходност.
4. Да обърнем внимание на Стандартното отклонение и Коефициентът на Шарп. За стандартното отклонение е необходимо да запомним единствено, че колкото е по-голямо толкова по-голям е рискът за вложенията. Стандартното отклонение показва по-висок инвестиционен риск. Коефициентът на Шарп пък отразява доходността за определен период и поетия риск за постигането й – затова е по-добре да бъде по-голям.

„Едва ли ще доживея до пенсия“ – такъв е отговора от множество работещи българи, когато ги запитахме знаят ли в кой пенсионен фонд са разпределени. Поради факта, че осигуряването е задължително, броят незаинтересовани е висок. Но в действителност всеки месец 5% от приходите ви (2,2% за сметка на работещия, 2,8% за сметка на работодателя) отиват в някой фонд. Затова е важно да следите средствата си и да проверявате дали доходността е адекватна на средната за пазара.

Как да проверим към кой фонд сме?

Можете да използвате проверка чрез сайта на НАП, чрез персоналния идентификационен код. Вторият вариант е да посетите офис на която и да е пенсионно-осигурителна компания и да извършат проверка на вашите данни.

Камен Златанов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *