#Next Difi 2017 – говори бизнесът

През изминалата седмица се състоя #Next Difi 2017, организирано от B2BMedia. Специален гост- лектор на събитието бе Ноеми Пап (Head of Digital & Retail European Banking Federation). Сред участниците на част от дискусиите бяха г-н Калин Костов (Изпълнителен Директор на Евроинс здравно застраховане ЕАД, Филип Мутафис (Пейсера България ООД), Ивелин Камбуров (главен финансов директор и член на Съвета на Директорите на Кредисимо АД).

На конференцията бяха обсъдени новостите в застрахователния и банковия бизнес, fintech компаниите и тяхното място във финансовия свят.

Изплащане на застрахователно обезщетение за 3 секунди или „как ще ги стигнем американците“

Благодарение на светкавичното развитие на интернет технологиите и автоматизацията на процесите по обработка на данните, в САЩ за 3 секунди може да бъде обработена информация за щета и да бъде изплатено обезщетение на застрахования. Компанията Lemonade Insurance Agency ползва застрахователни чатботове, които, ползвайки определени алгоритми, преценяват дали има настъпило застрахователно събитие и дали да изплатят обезщетение. Благодарение на технологиите подобно нещо вече е абсолютно възможно.

А при нас?

24 часа, точно толкова е необходимо за обработка на искането за щета. Съотнесено към времето на щатската компания, може и да ни се струва страшно бавно, но в действителност 24 часа е далеч по-бързо от изплащането на щета, което получавахме преди 5 или 10 години.

Тенденциите

Все повече автоматизирани процеси, все по-малка нужда от човешка намеса… и много работа за IT специалистите.

Банките и застрахователите набират все повече и повече софтуерни специалисти. Това е задължително, за да намалят загубите, които вече търпят поради навлизането на fintech компаниите. Разбира се банките са мастодонти, в сравнение с малките, но множащи се изключително бързо, нови компании, предоставящи далеч по-евтини финансови услуги.

Цар потребител

Според г-н Мутафис потребителят желае всичко да е „По-бързо, по-евтино, по-удобно“.
За банките и застрахователните компании – опасностите са свръх-контрол от страна на държавата и наддържавни институции (каквото се явява и General Data Protection Regulation, което влиза в сила от месец май 2018г.),както и репутационен риск (поради което, често залагат на сигурно и инвестират в иновации едва след като са добре проверени от пазара). И това балансиране между желанието нещата да се случат по-бързо и по удобно за потребителя и регулациите намалява печалбите на банките.

Решението?

Всички пазарни участници трябва да се съобразяват с новостите и, ако не могат да бъдат лидери и създатели на бъдещето, то следва да бъдат сред първите последователи. За пример – Alexa. Alexa е виртуален гласов асистент на Amazon, притежаващ множество функции – от поръчка на пица, до пускане на музика. Вече има възможност и за управление на банковите сметки. Услугата е предоставена от американска банка – Capital One. Това не е учудващо, предвид нивото на развитие на технологиите в САЩ. В България технологиите навлизат сравнително по-бавно спрямо тези в Западна Европа (забавянето достига 4-5 години), т.е. бъдещето вече е ясно, остава ни да изпитаме технологиите и у нас.

На Конференцията освен интересни дискусии бяха предоставени и няколко нови услуги, предоставяни на българския пазар. Интерес събуди компанията Co-mad (предоставящ офис-площи за краткосрочно наемане), Oli (старт-ъп продукт на Евроинс Живот), Киберзастраховка (отново продукт на Евроинс) и удостоверителни услуги, предоставяни от Евротръст Технолоджис. За всички тези продукти/услуги ще Ви разкажем в допълнителна статия.

Организираното от B2BMedia събитие #Next Difi 2017 показа тенденциите и прогнозите в банковия и застрахователния сектор и Fintech компаниите, които определено имат своето място и възможности да се превърнат в големите печеливши от дигитализацията на финансовия свят.

Камен Златанов