Atos откри Глобален ИТ център в България

Atos откри нов Глобален ИТ център за компетенции на компанията в София. Той ще има ключово значение в развитието на капацитета и технологичната експертиза на Atos в индустрията за производство на храни и напитки. Наемайки над 400 служители с експертен профил, Центърът ще бъде глобален инкубатор за иновации в областта на ИТ услугите за хранително-вкусовата промишленост.

Урсула Моргенстерн, Глобален директор „Бизнес и платфор Atos каза: “Изключително сме впечатлени от качеството на услугите и новаторския подход на българските ИТ специалисти и нашата цел ще бъде да допринесем към възможностите на вече съществуващия екип с нашата глобална експертиза. Центърът за компетенции активно ще назначава топ ИТ професионалисти, които да се присъединят към екипа.”

Събитията и постиженията на Atos, които предшестват решението за откриване на Глобален ИТ център за компетенции в София включват подписването на стратегически договор между Atos и Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC), една от найголемите бутилиращи компании на брандовете на The Coca-Cola Company в света и придобиването на българската компания, специализирана в предоставянето SAP услуги InfoPartners. Мултимилионният в евро петгодишен договор с CCHBC предвижда Atos да поеме изцяло разработката и управлението на ключови ИТ приложения, които обслужват бизнеса на CCHBC.

Успоредно със сделката с CCHBC, Atos придоби 100% от компанията InfoPartners – водещ доставчик на специализирани SAP услуги в България и също основен доставчик на услуги за CCHBC. Това послужи за основа за изграждането на Глобалния ИТ център за компетенции в София.

Новият ИТ център за компетенции в София има за цел да развие до още по-високи нива възможностите си в областта на SAP решенията. Atos ще използва Центъра, за да увеличи ръста на бизнеса си в индустрията за производство на храни и напитки като предлага мултиплициращи се технологии и линия от ИТ услуги на клиенти от цял свят. Atos има амбицията да удвои капацитета на Центъра в София през следващите 5 години.