12 банки ще отпускат безлихвени заеми

След като механизмът за разсрочване на кредитите вече е факт, втора широкообсъждана антикризисна мярка е напът да бъде реализирана – отпускането на безлихвени кредити за физически лица. За целта бе прието решение на правителството за увеличаване на капитала на Българска банка за развитие с общо 700 млн. лева. За самата мярка са отделени 200 млн. лева, част от увеличението на капитала на банката. Първоначално обявената сума на безлихвените заеми бе с таван от 1 500 лева, но впоследствие бе трикратно увеличена и достигна 4 500 лева.

Дванадесет от най-големите банки в страната вече са заявили своето желание да участват в програмата на ББР, чрез която ще могат да предоставят кредитите на физически лица. Банките са:

 • Алианц банк България АД
 • Банка ДСК ЕАД
 • Инвестбанк АД
 • Интернешънъл асет банк АД
 • Обединена българска банка АД
 • Общинска банка АД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Райфайзенк банк България ЕАД
 • Търговска банка Д АД
 • Уникредит Булбанк АД
 • Централна кооперативна банка АД
 • Юробанк България АД

Стремежът на банките е да могат да предоставят финансирането в първите дни след Великденските празници. Припомняме, че мярката бе одобрена с решение на Министерски съвет от 14.04.2020г., а търговските банки имаха 2 дни, за да заявят своето участие в програмата.

Кой може да кандидатства?
Могат да кандидастват лица на трудов договор, които са преустановили полагането на труд и са в неплатен отпуск, като са полагали труд в последните 6 месеца, преди започването на неплатения отпуск. Лицата не трябва да получават възнаграждения от други трудови правоотношения и трябва да имат поне 5 работни дни в месец март, ако това е месецът, в който ползват неплатен отпуск. Последното се налага, за да се установи със сигурност, че причината за неплатения отпуск е именно въведеното извънредно положение. Самоосигуряващи се лица, също могат да кандидатстват, в случай че могат да докажат поне 20% спад на доходите за първото тримесечие на 2020г.

Параметрите на кредитиране
Максималният размер на кредитирането е 4 500 лева, като същият може да бъде разделен на траншове. Лицата могат да кандидатстват първоначално и за по-малки суми, които след това да увеличат при необходимост. Кредитите ще бъдат необезпечени от страна на кредитоискателите. Максималният срок на издължаване е до 5 години, с минимум 6 и максимум 24 месеца гратисен период.

Най-вероятно по кредитите няма да има такси за разглеждане, одобрение и предсрочно погасяване. С отпуснатата сума ще бъдат кредитирани над 44 000 изпаднали във финансово затруднение български граждани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *