Повторно разсрочване на банковите кредити

Европейският банков орган одобри повторното активиране на правилата за отсрочване на плащанията по кредити. По този начин българските банки отново ще могат да замразят плащанията по кредите на граждани и фирми, засегнати от пандемията.

Максималният срок на отсрочване е девет месеца, като в него е включен и срокът на вече одобрено първоначално отсрочване на кредита, т.е. кредитополучателите, които вече са ползвали отсрочване на своите задължения, могат да ползват допълнителна отсрочка, която за срока на кредита не може да надхвърля девет месеца. Крайният срок за подаване на документи е до 31.03.2021 г., което означава, че кредитополучатели, които досега не са се възползвали от отсрочването на задълженията си, ще могат да получат максимално отсрочване до края на следващата година.

БНБ потвърдиха, че ще спазват приетите правила за отсрочване, а сега остава търговските банки да представят новия вариант на правилата за отсрочване, който се очаква да не се различава от вече прилагания в началото на годината. Сред изискванията за отсрочване на задължения през пролетта беше клиентите да докажат, че имат затруднения или, че очакват затруднения по плащането на вноските си по заемите, както и същите към момента да са редовно обслужвани или с просрочие до 90 дни.

Новост е възможността за отсрочване на вече пропусната вноска по заем. Отсрочката ще се добавя към крайния период на кредита, а кредитополучателят ще може по всяко време да се откаже от нея и да започне да изплаща заема си.

По данни на БНБ отсрочените кредити към края на септември са на стойност над 9 млрд. лева, или около 15% от всички отпуснати кредити, като 7 млрд. лева са отсрочените заеми на бизнеса, а 2 млрд. лева са заеми на домакинства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *