Acronis с ново решение за защита от загуба на данни

Споделете публикацията:

Acronis представи нов, подобрен пакет за предотвратяване на загубата на данни (DLP) за Acronis Cyber Protect Cloud. Това е решение, което защитава от изтичане на данни доставчиците на управляеми услуги (MSP) и бизнес-организации от всякакъв мащаб. Най-същественото, е, че то се внедрява бързо и поддържа лесно.

Системата се справя с една от основните пречки за по-широкото разпространение на решенията за предотвратяване на загуба на данни: изтощително дългия процес на внедряване и тромавото и продължително административно изпълнение.

По данни от 2021 Gartner Market Guide for Data Loss Prevention, “малките и средните организации често имат трудности да внедрят и управляват DLP инструменти. Консултирането и управляемите DLP услуги могат да предложат решение, осигуряващо висока стойност от гледна точка на инструментите за управление, но не могат да заменят вътрешното знание за данните и отговорността на бизнес организациите“.

DLP от Acronis

Чрез интегрирането на възможности за DLP на поведенческа база в платформата Acronis Cyber Protect Cloud се разширява нейната способност да осигурява унифицирана защита на данните, киберсигурност и управление, обхващайки всички системи, данни и работни потоци, без оглед тяхната локация. Това предлага несравним размах на възможностите за киберзащита, обхващайки рамката за киберсигурност NIST от идентификацията до възстановяването. По този начин осигурява на бизнеса непрекъсваемост на неговата работа.

Версия с ранен достъп до усъвършенстван DLP от Acronis:

• Предпазва чувствителните данни, пренасяни посредством широк спектър от потребителски и системни връзки, включително, например, програми за бърз обмен на съобщения и периферни устройства.
• Използва същата унифицирана конзола като Acronis Cyber Protect Cloud и агента за видимост над данните и класификацията.
• Предлага готови, оформени темплейти за класификация на данните за често използваните регулаторни рамки, включително GDPR, HIPAA и PCI DSS.
• Осигурява постоянен мониторинг за DLP инциденти с множество възможности за изпълнение на политиките, което прави възможно постоянното, своевременно и автоматично настройване на политиката според спецификите на конкретния бизнес.
• Включва мощни възможности за одит и записване, гарантирайки на администраторите способността да реагират ефективно при DLP събития и да провеждат разследвания след пробив.

Благодарение на единните платформа и агент, които позволяват тази високодостъпна форма на DLP, и доставчиците на управляеми услуги, и бизнесите могат да се възползват от по-бързо, по-лесно внедряване и по-кратко време за реализация на стойността на решението, избягвайки най-често срещаните зпалахи за данните. Същите бизнес ползи могат да бъдат постигнати от по-големите организации, нуждаещи се от незабавна защита, използвайки далеч по-сложни и трудни програми за DLP с многогодишни цикли на изпълнение.

Програма на Acronis за ранен достъп

Тази нова Усъвършенствана DLP технология сега е достъпна чрез Програма за ранен достъп посредством Acronis Cyber Protect Cloud. Съществуващите потребители на Acronis и партньорите, които вече използват платформата, могат да си осигурят и да изпробват решението при нулев разход.

Отделно от това за организациите, за които Acronis и нейната платформа са новост, Acronis Cyber Protect Cloud с усъвършенствана DLP технология е достъпен под формата на безплатна тестова инсталация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.