Lenovo с цел нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.

Lenovo обяви целта си да достигне нулеви нетни емисии на парникови газове (GHG) до 2050 г., валидирана и одобрена от инициативата Science Based Targets (SBTi), партньорство между Глобалния договор на ООН, CDP и Световния фонд за природата (WWW), което я прави една от само 139 компании в света с цел нулеви нетни емисии, валидирани от SBTi.

Работейки със SBTi и ангажирайки се с техния стандарт Net-Zero (първият в света), Lenovo следва научен, партньорски и отговорен подход за намаляване на емисиите.

Без ангажирането със стандарта на SBTi, би било трудно да се потвърди или знае кога е достигната целта за нулеви нетни емисии. Това е така, защото:

  1. Стандартизация: SBTi е първият орган, който стандартизира какво означава net-zero, що се отнася до усилията за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.
  2. Адаптиране: Стандартът на SBTi е динамичен и се определя спрямо колективните усилия на компаниите и променящата се температура на планетата.
  3. Отчетност: Имайки предвид, че 2050 г. изглежда далеч за мнозина и много от лидерите, които поемат ангажименти днес, може да не са на позициите си след 27 години, съгласуването на целите за намаляване на изменението на климата с външен орган гарантира отчетност и приемственост.

Дългосрочните цели на Lenovo до 2050 г. съвпадат и с краткосрочните такива, валидирани от SBTi, за намаляване на емисиите до 2030 г., описани по-долу:

Голямата цел за нулеви емисии

Lenovo се ангажира да достигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2049/2050 финансова година.

Краткосрочни цели

Lenovo се ангажира да намали емисиите на парникови газове в „обхват 1 и обхват 2“ с 50% до 2029/2030 финансова година, спрямо базова година 2018/2019. Lenovo се ангажира и да намали емисиите от парникови газове в „обхват 3“ от използването на продадени продукти средно с 35% за сравними продукти в рамките на същия период от време. Lenovo се ангажира да намали емисиите от парникови газове в „обхват 3“ от закупени стоки и услуги с 66,5% на милион брутна печалба в US$ в рамките на същия период от време. Освен това Lenovo се ангажира да намали емисиите в „обхват 3“ от транспортиране и дистрибуция нагоре по веригата с 25% на тон-км транспортиран продукт в рамките на същия период от време.

Дългосрочни цели

Lenovo се ангажира да намали емисиите на парникови газове в „обхват 1, 2 и 3“ с 90% до 2049/50 финансова година, спрямо базова 2018/19 финансова година.

Lenovo е сред първите, възприели научно обоснования подход за намаляване на емисиите. След като получи одобрение за краткосрочни цели за намаляване на емисиите до 2030 г. през 2020 г. и съдейства за тестването на първия по рода си стандарт Net-Zero.

„Успехът в постигането на нулеви нетни емисии зависи от прозрачната, научно обоснована и съвместна рамка, която ще държи организациите отговорни в дългосрочен план. SBTi създаде тази рамка и ще даде възможност на компаниите да ускорят намаляването на емисиите“, коментира Каролина Миланези, основател на The Heart of Tech, консултантска компания, фокусирана върху ESG.

Основните стратегии за намаляване на емисиите на Lenovo включват намаляване на въздействието на продукти на компанията върху околната среда, използване на иновациите за повишаване устойчивостта в производството и намаляване на емисиите на ниво операции в компанията. Тези стратегии са очертани във видео поредицата на компанията Journey to Net-Zero, която показва как експертите на Lenovo променят бизнес процесите, за да постигнат целите за нулеви нетни емисии.

Измерването на емисиите на Lenovo ще допринесе за по-широк набор от общи данни за разбирането и ограничаването на изменението на климата, в съответствие с целта на Парижкото споразумение за ограничаване на затоплянето до не повече от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Повече от 4 000 компании в целия свят са в процес на привеждане в съответствие на своите цели за намаляване на емисиите към научно базираната методология и процесите на валидация, зададени от SBTi.

В допълнение към работата си за намаляване на емисиите, Lenovo е призната и за една от ТОП 25 компании в глобалната верига за доставки на Gartner, за една от най-уважаваните Fortune компании в света, както и за Лидер в изменението на климата и опазването на водата от CDP.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *