Acronis Advanced Automation опростява бизнес-дейностите на малките MSP

Acronis обяви наличието на Acronis Advanced Automation, система, която помага на доставчиците на управляеми услуги (MSP) да преминат от прости услуги „на парче“ към такива, които са фокусирани към облака, базирани на абонаменти, изискващи нов подход към таксуването и управлението на договорите.

Сложността е едно от големите предизвикателства за MSP. Причините за нея са в множеството бизнес инициативи, съсредоточени върху иновациите в продуктите, моделите на предлагане, услугите с добавена стойност. Acronis Advanced Automation е решение за малките и средните доставчици на управляеми услуги по целия свят, които желаят да опростят и да рационализират своите бизнес дейности. Налице са централизирани контрол и управление на услугите, пълно проследяване на времето и ютилизация на персонала, както и автоматизирано тарифиране на база реално потребление. Благодарение на това Acronis дава сила на MSP компаниите да добият пълна видимост над своите договори, доставки, сервизни казуси (тикети) и работни елементи — за да максимизират приходите си и да подобрят доверието на клиентите си.

Advanced Automation предлага на доставчиците на управляеми услуги мощни средства за стимулиране на бизнес растежа, включително безпогрешно фактуриране и таксуване, интегрирано бюро за обслужване, автоматизирано проследяване на времето и поддръжка за услугите на абонаментна база. Тези възможности правят възможни:

• Повишена ефективност: Advanced Automation помага на MSP да рационализират работните потоци, да автоматизират повторяемите задачи, да редуцират ръчната работа, за да се фокусират повече върху дейностите с висока добавена стойност;
• Опростеност на бизнес дейностите: Advanced Automation опростява поддръжката на услугите на абонаментна база;
• Подобрена продуктивност: Advanced Automation осигурява единна платформа за управление на потребителските данни, сервизни случаи (тикети), проекти, тарифиране. MSP могат да пестят време и усилия, за да са в състояние в крайна сметка да осигуряват желаните услуги по-бързо и по-ефективно.
• Повече удовлетворение у клиентите и служителите: Advanced Automation помага на MSP да управляват по-добре добре взаимодействията с клиентите и да подобрят комуникацията с тях, бидейки по-отзивчиви, което води до повишаване на удовлетвореността на клиентите;
• По-добра доходност: Advanced Automation автоматизира процесите и намалява обема на ръчната работа, което позволява на MSP да подобрят своите оперативна ефективност и доходност.

Acronis Advanced Automation е достъпен за съществуващите Acronis MSP партньори, както и за тези, които започват нов MSP бизнес. Имате ли интерес да внедрите решението? За повече информация, посетете: https://www.acronis.com/en-eu/products/cloud/cyber-protect/automation/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *