Siemens и Nasekomo обявиха стратегическо партньорство

Биотехнологичният скейл-ъп Nasekomo и Siemens Bulgaria постигнаха договореност за сътрудничество в дигитализацията на биопреобразуването чрез насекоми.

Партньорството, обявено по време на Конференцията на ООН за изменението на климата COP 28, ще се превърне в база за изграждането на интелигентна насекомна индустрия 4.0 с вградена индустриална киберсигурност, която да покрие нуждите от протеин в необходимото качество и количество в бързи темпове. Сътрудничеството има за цел да отговори на необходимостта от разширяване капацитета на индустрията с насекоми чрез нейното дигитализиране.

Партньорството ще подкрепи концепцията за развитие на Nasekomo, която предвижда базиран на данни франчайзинг бизнес модел – изграждане на взаимно свързана мрежа от фабрики на територията на европейските страни, а в последствие и по цял свят. В рамките на първата фаза от сътрудничеството ще се създаде високотехнологичен размножителен център, който устойчиво да захранва с млади насекоми мрежата от фабрики за биоконверсия.

Тази концепция предвижда не само роботизиране, но и дигитализиране на всички биологични и технологични процеси в размножителния център чрез машинно обучение и прилагане на нови технологии като дигитални близнаци на производството и изграждане на дигитални близнаци на живите насекомни ларви, използвани в производството. Благодарение на SIEMENS, в бъдеще Nasekomo ще разполага със автоматизирана система и данни, събирани от 200 планирани производствени обекта по целия свят, които да осигурят интелигентно управлявани операции, надеждни AI анализи и тяхното устойчиво управление.

Насекомната индустрия притежава силата да революционизира човешката хранителна верига чрез производство на фуражни съставки от нискостойностни органични продукти с помощта на биопреобразуващи насекоми. Очакванията на пазара са търсенето на насекомен протеин да надскочи производството му с 6 пъти още преди 2030 година. Всеки 1 тон насекомен протеин има потенциал да спестява чрез биоконверсия 10 тона CО2. В световен мащаб това означава спестени 150 милиона тона емисии на CO2 годишно при 15 милиона тона продукция.

Мария Александрова, Ръководител „Иновативни проекти и устойчивост“, Nasekomo: „Планираме всяка фабрика от мрежата да преобразува 100 000 тона органични ресурси с ниска стойност в 25 000 тона ценни продукти от насекоми като протеиново брашно, олио и фрас, което представлява десетократно увеличение на стойността на трансформираната биомаса. Дългообхватното въздействие на нашата предприемаческа концепция се простира отвъд икономическите показатели, тъй като предвиждаме, че тя ще компенсира 100 000 тона емисии на CO2 годишно, увеличавайки значително екологичния принос на нашия трансформиращ подход.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *