Acronis обяви своя ESG Доклад за 2023 г.

Acronis анонсира пускането на своя 2023 ESG Доклад, описвайки постиженията и резултатите на компанията през 2023 и посочвайки плановете си за бъдещо положително влияние върху обкръжаващия ни свят. Докладът представя устойчивите практики в бизнеса на компанията, включително резултатите от преглед на емисиите на парникови газове (GHG) и обширната оценка на значимостта на материалите.

Докладът също така представя съответствие с Целите за устойчиво развитие на обединените нации, като идентифицира конкретни области, където компанията оказва влияние. Освен това, компанията активно се ангажира с общностите, в които действа, насърчавайки положителното въздействие чрез дни на доброволческа екологична дейност и образование в областта на информационните технологии.

Партньорите на Acronis могат да намалят своя собствен въглероден отпечатък, като внедрят Acronis Cyber Protect Cloud. Ето най-важното от ESG доклада на Acronis:

Околна среда

• Проведе първата оценка на емисиите на парникови газове и разработи план за управление на инвентара, като данните ще бъдат използвани като база за поставяне на цели за устойчивост.
• Стартира Acronis Cyber Foundation Ambassadors Program, мобилизирайки около 300 служители за екологични дейности като почистване на плажове или гори.
• Проведе шест екологични дни с подкрепата на служителите, през които бяха събрани 2 500 кг отпадъци.

Социално управление

• Включи се в текущи хуманитарни нужди, като предостави подкрепа на над 3 500 жертви на природни бедствия и военни конфликти чрез събиране на средства, хуманитарна помощ и предоставяне на образование.
• Разшири фокуса си върху образователни дейности, както по отношение на развитието на общността, така и на образованието в областта на киберсигурността, чрез изграждане на училища, създаване на компютърни лаборатории и провеждане на класове по информационни технологии, повлиявайки на над 33 500 души.
• Пусна независима академия MSP academy като център на бизнес и кибер образование.

Корпоративно управление

• Разработи информационен център за закупувания и разшири въпросника за доставчици.
• Пусна публичния Acronis Trust Center, който осигурява видимост на сертификации, съответствие и информация, свързана със сигурността.
• Пусна CSR in a Box – възможност за нашите партньори и клиенти да стартират техни собствени ESG инициативи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *