Кредитирането като инвестиция

Депозити… отрицателни лихви… исторически ниски нива на кредитиране… алтернативи…по-добра доходност…нерегулирани пазари…фондове…p2p lending… Една част може да ви е позната, друга

Прочети публикацията