Приложение превръща говор към текст в реално време в подкрепа на учащи с увреден слух

Samsung и фондация „Заслушай се“ обявиха, че услугата за трансформиране на говор към текст, чиято пилотна фаза заедно стартираха в края на миналата година, вече е напълно автоматична и в готовност да отговори на голямото търсене от страна на хората с увреден слух в България. „Говор към текст powered by Samsung” представлява мобилно приложение, което в реално време превръща речта в писмен текст. При старта на пилотната фаза в края на 2016 г. услугата се осъществяваше с помощта на стенографи, които дистанционно участваха в процеса. След активна работа в продължение на почти година, тя е автоматизирана и работи напълно самостоятелно.

Към момента мобилното приложение за трансформиране на говор към текст е предназначено да подпомогне образованието на деца и младежи с увреден слух, осигурявайки им по-високо качество на обучение. Така глухите ученици и студенти ще имат възможност да прочетат всичко, което преподавателят говори, дори това, което казва, докато пише на дъската. В момента 7000 деца с различна степен на загуба на слух посещават масови училища и изпитват сериозни затруднения в час, като са принудени да четат по устните, за да успеят да разберат това, което казва учителят. Подобна е ситуацията и с близо 300 студенти с увреден слух, които пропускат по-голямата част от информацията, предадена по време на лекциите.

Иновативната услуга за трансформиране на говор към текст се реализира благодарение на инициативата Tech Institute на Samsung, която осигурява професионално обучение под формата на практически курсове за студенти, чрез които младежите подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда. Студенти, участващи в професионалните курсове на Samsung, са част от екипа от IT специалисти, който разработи платформата, като по този начин Samsung осигурява за младите хора не само възможност за подобряване на техните дигитални умения, но и реален проект с благородна кауза, в който да ги приложат на практика.

Услугата за трансформиране на говор към текст е част от мисията на фондация „Заслушай се” за осигуряване на равен достъп на 120 000 хора с увреден слух в България, в която активно се включва Samsung като социално отговорна компания, която се стреми да подобри живота на хората чрез своите иновации. Дългосрочната цел е услугата да се използва не само в помощ на образованието, а и по време на публични събития, помагайки на хората с увреден слух да участват пълноценно в социалния живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *