Банките завършиха годината със спад на печалбите

Печалбата на банките в България е двойно по-малка спрямо отчетената през миналата година – 815 млн. лева към 31.12.2020 спрямо отчетените 1, 67 млрд. лева печалба през 2019 г. Банките се опитаха да коригират големия спад с увеличение на събираните такси за всички свои клиенти, но въпреки това спадът е значителен.

Редица финансови показатели обаче бележат подобрение – за последното тримесечие балансовите активи са достигнали 124 млрд. лева, което е нарастване с 4% спрямо отчета през септември. Активите на петте най-големи банки формират 66,6% от баланса на системата.

Разходите за обезценка са в размер на 876 млн. лева, което е увеличение с почти 100% спрямо година по-рано.

Въпреки отрицателните лихви по депозити, банките остават основния метод на съхранение на парични средства за българите. Депозитите нарастват с 4,6 млрд. лева и достигат 105,7 млрд. лева. Нарастването е се дължи основно от депозити на домакинства (2,7 млрд. лева) и на нефинансови предприятия (1,1 млрд. лева). Именно нарастването на ликвидността е причина част банките да продължават да облагат своите клиенти с такса наличност при достигане на определен праг, като в края на декември при някои от тях се появи и еднократна такса съхранение. Така, реално разходът за държане на парични средства в банка достигна около 1,9% в края на 2020 г.

Собственият капитал на банките също бележи ръст спрямо септември с 240 млн. лева и достига 15,4 млрд. лева.

Covid отражения

Преди няколко дни БНБ нареди на банките да не разпределят дивидент от печалбата за 2020 г. Целта е допълнителното заздравяване на банковата система и позволяването на банките да поемат потенциални загуби при влошаване на качеството на кредитните си портфейли.

Същевременно от мярката за отсрочване на кредитните задължения са подадени 108 211 искания с брутна стойност 8,7 млрд. лева, а одобрени от тях са 89 478 искания с размер от малко над 8 млрд. лева. При общ размер на отпуснатите кредити от 60,3 млрд. лева разсрочените кредити се явяват 13,3%, а пълният размер на необслужваните кредити ще бъде ясен едва след 31.12.2021 г. когато изтича гратисния период за вноски по лихва и главница.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *