Lenovo CO2 Offset Services надхвърли 1 милион тона въглеродни компенсации

Днес отбелязваме важен момент, свързан с услугите за компенсиране на CO2 на Lenovo, първата по рода си инициатива в технологичната индустрия. Клиентите на Lenovo са компенсирали повече от 1 милион тона въглероден диоксид от покупките си на Think PCs (настолни компютри, работни станции, лаптопи). Това е еквивалентът на парникови газове, отделени от повече от 215 000 пътнически превозни средства, управлявани в течение на една година. Компанията също така обяви, че предприятията вече могат да добавят Lenovo CO2 услуги към покупката си на избрани Lenovo ThinkSystem сървъри.

„Въпреки че нашата крайна цел винаги трябва да бъде намаляване на въздействието върху околната среда, компенсирането на въглеродните емисии е мощен инструмент за стимулиране на допълнителни и много необходими действия в областта на климатичните промени. Тази нова постигната цел, която празнуваме днес и разширяването на услугите за компенсиране на CO2 към нашето портфолио от сървъри, подчертава усилията ни да привлечем нашите клиенти в борбата срещу изменението на климата. Като част от пътуването и трансформацията от доставчик на персонални компютри към доставчик на пълен спектър от услуги, ние възнамеряваме да продължим да предоставяме решения, които помагат на нашите клиенти да постигнат собствените си цели за устойчивост“, каза Клаудия Контрерас, изпълнителен директор на Глобален отдел по устойчивост в Lenovo.

Чрез едно просто действие потребителите могат да компенсират въглеродните емисии от производството до доставката на техния компютър или сървър, както и консумираната мощност през жизнения цикъл на устройството. Работейки чрез платформата ClimeCo средствата от закупуване на услугата се насочват към одобрени от ООН екологични проекти включително иновативни методи, които използват вторичните селскостопански продукти като генератор на електричество. В началото на 2022 г. Lenovo разшири своята програма за компенсиране на въглеродни емисии от търговски клиенти до индивидуални потребители за компютри Lenovo Legion и Yoga през 2022г.

Нарастващо търсене на ESG услуги

От стартирането си през 2021 г. степента на усвояване на услугите за компенсиране на CO2 на Lenovo нараства, като количеството компенсирани въглеродни емисии от клиенти се увеличава с двуцифрено число на всяко тримесечие. Това показва, че фирмите все повече търсят ИТ решения, които отговарят на техните нужди, свързани с ESG и им позволяват да намалят отпечатъка си върху околната среда.

Поглед отвъд компенсациите

Компенсиране на въглеродни емисии е само един елемент от подхода на Lenovo към устойчиви иновации. Lenovo TruScale предлага технологично оборудване и услуги на база абонамент или минимизирайки CO2 по цялата верига. TruScale помага на компаниите да използват повторно и да рециклират излязлото от употреба ИТ оборудване, което укрепва кръговата икономика и ограничава отпадъците.

„Ние използваме интегрираните си възможности в хардуер, инфраструктура, софтуер и услуги и обединяваме партньори, за да разработим иновативни устойчиви ИТ решения. Добре осъзнаваме, че само чрез силно сътрудничество ще постигнем нашите амбиции за нулев въглероден отпечатък. Ще продължим да насърчаваме кръговата икономика, да минимизираме отпадъците по цялата верига, да намаляваме употребата на първични материали в продуктите, да се фокусираме върху възобновяемите енергийни източници и винаги да поддържаме строги стандарти на доставчиците, съобразени с нашата мисия“, каза още Контрерас.

Lenovo е пионер в забележителни иновации като използването на технология за нискотемпературно спояване, която намалява емисиите на парникови газове по време на производството на персонални компютри. Освен това технологията Lenovo Neptune Direct Water-Cooling осигурява водеща в индустрията ефективност чрез рециклиране на топла вода за охлаждане на системи и позволява на клиентите да намалят консумацията на енергия с до 40%. В процеса на производство на продукта, Lenovo интегрира различни видове рециклирани материали.

Целите на компанията за намаляване на въглеродни емисии до достигане на нетната нула в момента се преразглеждат от инициативата Science Based Targets за валидиране спрямо стандарта Net-Zero. През миналата фискална година, Lenovo отчете напредък в своите цели за намаляване на емисиите до 2030 г. Компанията увеличава фокуса си и върху сътрудничеството с доставчиците за намаляване на интензитета на емисиите по производствената верига.

Lenovo Solutions and Services Group (SSG) обединява всички ИТ решения и услуги на Lenovo за персонални компютри, инфраструктура и интелигентни решения, включително предложения за поддръжка, управление, проекти и решения в една специална организация. С мрежа от над 20 000 техници на 180 пазара, SSG помага на клиентите да трансформират бизнеса си в глобален и локален мащаб, като предоставя практически иновации за укрепване на конкурентното им предимство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *