Високотехнологичната индустрия в България с ръст от 22.4%

Технологичният сектор и индустрията на изнесените услуги бележат една от най-силните години в своето развитие, достигайки размер от 4.225 млрд. евро. Това на годишна база означава ръст от 22.4%, който е в почти двоен размер спрямо увеличението от 12.7% в пандемичната 2020 г.

Данните са от годишния доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за 2021 г., който беше представен днес. И през миналата година индустрията продължава да бъде основен стълб в българската икономика, като формира 5.9% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Прогнозата към 2025 година сочи, че относителният й дял в БВП на България ще достигне 9%.

Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 774 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите през 2021 г. За първи път в доклада като отделна подкатегория са включени анализи на основните показатели и на R&D центровете, в допълнение към ITO компаниите (изнесени ИТ услуги) и фирмите в сферата на изнесени бизнес процеси.

Индустрията затвърждава позицията си на предпочитан работодател с изключително силен социален и икономически отпечатък за развитието на страната, но и значим фактор за задържането и връщането на младите хора в страната.

„Хибридният и дистанционен модел на работа ни позволи да използваме пълния потенциал на работния пазар в страната, наемайки хора извън населените места, в които компанииите имат физически офиси. През 2021 г. ангажираните в нашия сектор наброяват над 89 000 души, което е увеличение от почти 10 000 служители в рамките на една година. Изключително силно този тренд се вижда в ITO сегмента, където ръстът на работната ръка е с близо 17%. Благодарение на възможността за работа от всяка една локация, успешно бе облекчен проблема в несъответствието между търсенето и предлагането на висококвалифицирана работна сила за технологичния сектор в София. От друга страна, с наемането на хора, които продължават да живеят в родните си места, нашият бранш подкрепя развитието и на местните икономики в страната в области, в които секторът ни не е бил представен физически“, коментира Илия Кръстев, председател на AIBEST.

С нарастването на броя на служителите в Индустрията на знанието, нарастват разходите за служители и за данъци, плащани от компаниите към държавната хазна.

Разходите за заплати през 2021 г. са се увеличили средно с 22% на служител и общата им стойност възлиза на 2.1 млрд. евро. Компаниите от сектора формират 11.4% от общите разходи за заплати в българската икономика, в сравнение с 9.4% предишната година. Осигурителните вноски в сектора следват тенденцията на разходите за заплати и възлизат на 8.6% от общия размер на националната икономика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *