United Group отчете рекордни резултати за 2023 г.

United Group постигна рекордни финансови резултати за 2023 година. Групата бележи 7% ръст на приходите и EBITDAal, съответно до 2 791 млн. евро и 988 млн. евро. С отчитане на влиянието на продажбата на портфолиото си от кули през август 2023 г., Групата постигна 10% органичен ръст на EBITDAal през 2023 г.

Всички бизнес звена постигат силен органичен ръст на приходите. Отчита се благоприятно влияние върху резултатите на:

1) продължаващото разширяване на абонатите на мобилни услуги на основните пазари на Групата;
2) силното търсене на бизнес ИТ решения и оборудване, особено в Гърция;
3) ръстът в дейността на United Media, благодарение на нарастващите продажби на реклама и медийно съдържание.

Печалбата преди лихви, данъци, амортизации и след наеми (EBITDAal) се повлияват позитивно от тези фактори, подкрепящи силния ръст на приходите и проактивното управление на разходите, което позволява на Групата, въпреки инфлационния натиск, да поддържа марж на EBITDAal от 35%.

През 2023 г. повече от 5,30 млн. домакинства разчитат на интернет и телевизионна услуга от United Group, а мобилните ѝ услуги достигат до над 7,34 млн. абонати. Освен това United Media достига до 8,2 млн. домакинства чрез своите канали.

От 2000 г. насам United Group успешно е осъществила близо 150 успешни придобивания, като 5 от тях са реализирани през 2023 г. Като важен етап, през февруари 2024 г. United Group успешно приключи придобиването на Булсатком ЕООД – №3 доставчик на фиксирани телекомуникационни услуги в България. Това стратегическо придобиване ще позволи на компанията да разшири покритието на домакинства в България и ще предостави търсените продукти и услуги на United Group и на клиентите на Булсатком.

През 2023 г. United Group отчита значително подобрение на оперативния паричен поток в резултат както на ръста на EBITDAal, така и на намаляването на капиталовите разходи (от 27% от приходите през 2022 г. на 23% през 2023 г., което се дължи отчасти на намаляването на капиталовите запаси, натрупани в очакване на нарушения на веригата за доставки през годините на COVID). От решаващо значение е фактът, че през 2023 г. United Group се възползва от силното търсене на инфраструктура от телекомуникационни кули, за да продаде своя портфейл от кули за 1,2 млрд. евро. Тези постъпления бяха използвани за значително намаляване на задлъжнялостта на бизнеса, което от своя страна освободи парични потоци за бъдещ растеж. Към 31 декември 2023 г. нетният ливъридж (съотношението на нетния дълг на Групата към коригираната EBITDAal за последните две тримесечия, преизчислена на годишна база) намалява до 4,20x в сравнение с 4,96x към 31 декември 2022 г. Рейтинговите агенции потвърдиха кредитния рейтинг на United Group от B2 (стабилен) / B (положителен) (Moody’s / S&P).

Важни етапи през 2024 г.

През 2023 г. United Group постигна значителен напредък, полагайки основите за успеха през първото тримесечие на 2024 г. Усилията се отплащат, осигурявайки позицията на втория по големина мобилен оператор в Словения. Това постижение отразява ангажимента на компанията да разширява своето присъствие в региона. Инвестициите на United Group в инфраструктурата за пренос на оптични кабели до дома (FTTH) я превърнаха във втория по големина доставчик на FTTH мрежа в Гърция, подчертавайки амбицията на компанията да предоставя високоскоростна интернет свързаност на гръцките домакинства. А стратегическият ход за придобиване на Булсатком вече затвърди позицията ѝ на най-голям оператор в България. Чрез интегрирането на Булсатком, United Group цели да подобри услугите си и да достигне до по-широка клиентска база.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *