Български компании представиха концепция за IoT управление на уличното осветление

Българските компании IoTNET и IoT Solutions, които са фокусирани върху решения за „умен град“ и „умно измерване“, представиха концепция за контрол на уличното осветление използвайки технология базирана на LoRa (LoRaWAN). LoRa е съкратено от LongRange и представлява безжична технология за предаване на данни. LoRaWan е протоколен слой, надграждащ тази система и е разработен и патентован от Semtech.

Новата система, която предлагат двете компании се нарича StreetLight Control и интегрира съвременен пакет от функции, позволяващ подробно управление и отчитане на осветителни системи в изключително големи градски агломерации. С помощта на сървърно структурирана база данни на системата е проектирана да управлява почти неограничен брой осветителни тела дори от няколко географски несвързани градове или метрополис. Решението може да обедини и няколко различни реализации на StreetLight Control в една централна конзола.

StreetLight Control е система за дистанционно управление на уличното осветление, която гарантира, че там, където и когато е необходимо, се осигурява правилното количество и качество на осветеност. Системата позволява дистанционното включване, изключване и затъмняване на осветителните тела, осигурява функционалност и интелигентност на ниво лампа/група лампи. Позволява индивидуално дистанционно управление на всяка улична лампа/група лампи, оборудвани с електронен баласт.

Освен това, системата управлява предупреждения и аларми за събития и неизправности. StreetLight Control изпраща предупреждения чрез SMS и имейли по предварително зададени условия и параметри. Сред известията са и такива за прекъснати проводници и кабели и др.

Чрез системни справки, системата подава графики за ефективността, отчети за времетраенето на осветлението, отчети за енергоспестяване, отчети за състоянието на осветителните тела и др.

Системата има съвместимост с iOS и Android преносими устройства. Системата за управление на мрежата StreetLight Control работи със следните браузъри: Internet Explorer версия 7 или по-нова, Firefox версия 3.6 или по-нова и Chrome версия 14 или по-нова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *